Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Early results of treatment for developmental dysplasia of the hip in children between the ages of one and four years

AOTT 2004; 38: 8-15
Read: 720 Downloads: 720 Published: 08 March 2020
Abstract

Objectives: We evaluated the early results of treatment for developmental dysplasia of the hip in children between the ages of one and four years.\nMethods: Twenty-four patients were retrospectively divided into two groups according to whether they were below or above two years of age at the time of the initial treatment. Group I consisted of 13 patients (20 hips; mean age 19.1 months; range 14 to 24 months); 11 patients (15 hips; mean age 32.6 months; range 26 to 50 months) comprised group II. Initially, patients in group I were treated with closed or open reduction (12 hips) and open reduction with femoral and/or pelvic osteotomies (8 hips). Group II patients underwent open reduction with femoral and/or pelvic osteotomies. Clinical results were evaluated according to the modified McKay criteria, and radiographic results to the Severin classification. The mean follow-up periods were 29.1 months (range 12 to 60 months) and 37.3 months (range 12 to 66 months), respectively. \nResults: Subsequent operations were performed in nine hips in group I, and in two hips in group II (p<0.05). Avascular necrosis of the femoral head was noted in six hips (30%) in group I and in none of the hips in group II (p<0.05). Excellent or good radiographic results accounted for 85% and 86%, and clinical results for 90% and 100% in groups I and II, respectively.\nConclusion: The need for pelvic and/or femoral osteotomies should be considered in conjunction with closed or open reduction in the treatment of developmental dysplasia of the hip in children between the ages of one and four years.

Özet

Amaç: Gelişimsel kalça displazisi nedeniyle 1-4 yaşlarındaki olgularda uyguladığımız tedavinin erken dönem sonuçları incelendi.\nÇalışma planı: Yirmi dört hasta ilk tedavi sırasındaki yaşlarına göre retrospektif olarak iki gruba (2 yaş altı ve üstü) ayrıldı. Grup I’de 13 hasta (20 kalça; ort. yaş 19.1 ay; dağılım 14-24 ay), grup II’de 11 hasta (15 kalça; ort. yaş 32.6 ay; dağılım 26-50 ay) vardı. Başlangıç tedavisi olarak grup I’de 12 kalçaya kapalı ya da açık redüksiyon, sekiz kalçaya açık redüksiyon ve femoral ve/veya pelvik osteotomisi uygulandı. Grup II’deki tüm kalçalarda açık redüksiyon ve femoral ve/veya pelvik osteotomisi yapıldı. Ameliyat sonrası klinik değerlendirmede modifiye McKay ölçütleri, radyografik değerlendirmede Severin sınıflandırması kullanıldı. Ortalama izlem süresi grup I’de 29.1 ay (dağılım 12-60 ay), grup II’de 37.3 ay (dağılım 12-66 ay) idi. \nSonuçlar: Grup I’de dokuz kalçada, grup II’de iki kalçada ek tedavi olarak kemik girişimi yapıldı (p<0.05). Avasküler nekroz grup I’de altı kalçada (%30) görülürken, grup II’de görülmedi (p<0.05). Grup I’de radyolojik olarak %85, klinik olarak %90; grup II’de radyolojik olarak %86, klinik olarak %100 çok iyi ve iyi sonuç elde edildi.\nÇıkarımlar: Yürüme çağındaki olguların gelişimsel kalça displazisinde açık ya da kapalı redüksiyon ile birlikte pelvik ve/veya femoral osteotomilerin de gerekebileceği unutulmamalıdır.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294