Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Effects of intraarticular administration of autologous bone marrow aspirate on healing of fullthickness meniscal tear: an experimental study on sheep*

AOTT 2012; 46: 61-67
DOI: 10.3944/AOTT.2012.2762
Read: 1293 Downloads: 876 Published: 07 February 2020
Abstract

Objective: The aim of this study was to evaluate the effects of bone marrow-derived mesenchymal stem cell and bone marrow elements on the healing of meniscal tears. \r\nMethods: This study was performed on twelve, 2-year-old male Tahirova sheep. In each subject, one knee was used for experiment purposes and the other knee was used as a control. After creating a longitudinal full-thickness tear in the red-white zone of the medial meniscus, aspirated autologous bone marrow material was injected into the tear site in the experiment group. The control group received no intervention for secondary healing. \r\nResults: In the macroscopic evaluation of meniscus, a bridging reparation tissue and adhesion were observed between the rims of the tear in the experiment group. There was no statistical difference in collagen fibril formation between the groups (p=0.16). There was significantly more neovascularization in the experiment group than the control group (p=0.003). The cell count was also a significantly higher in the experiment group (p=0.004) and formation of cartilage plaques was more frequent in the experiment group (p=0.016). There was no evidence suggesting intrinsic repair in the meniscus of control group by light and electron microscopy. \r\nConclusion: An injection of bone marrow into the meniscus tear site improves healing in a meniscal tear model as demonstrated by both light and electron microscopic findings.

Özet

Amaç: Bu çalışmada kemik iliği kaynaklı mezenkimal kök hücreleri ve kemik iliği elemanlarının menisküs yırtığı iyileşmesi üzerine olan etkilerinin değerlendirilmesi amaçlandı. \r\nÇalışma planı: Bu çalışma 12 adet 2 yaşında erkek Tahirova cinsi koyun üzerinde gerçekleştirildi. Deneklerin bir dizi deney amaçlı olarak, diğer dizi kontrol grubu olarak kullanıldı. İç menisküste kırmızı-beyaz bölgede uzunlamasına tam kat bir yırtık oluşturulduktan sonra deney grubunda aspire edilmiş otolog kemik iliği materyali yırtık sahasına enjekte edilirken, kontrol grubunda yırtık sahası herhangi bir işlem yapılmadan ikincil iyileşmeye bırakıldı. \r\nBulgular: Makroskopik değerlendirmede deney grubunda yırtık uçları arasında adezyon ve onarım dokusu oluşumu tespit edildi. Gruplar arasında kollajen fibril oluşumu yönünden istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamadı (p=0.16). Yeni damar oluşumu yönünden deney grubu ve kontrol grubu arasında anlamlı farklılık mevcuttu (p=0.003). Kesitler hücre sayımı yönünden ve kıkırdak plakları oluşumu yönünden deney grubunda anlamlı farklılık bulundu (p=0.004 ve p=0.016). Kontrol grubunda ışık ve elektron mikroskobik düzeyde onarımı destekleyen bulgu yoktu. Dört ayın sonunda deney grubunda menisküs yırtık bölgesinde kıkırdak plakları oluşumu ile giden iyileşmenin açık kanıtları mevcuttu. \r\nÇıkarımlar: Sonuç olarak bu çalışma, ışık ve elektron mikroskobu bulgularının da doğrultusunda, kemik iliğinin menisküs yırtık bölgesine enjeksiyonunun menisküs yırtık modelinde iyileşmeyi artırdığını göstermiştir.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294