Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Endoscopic carpal ligament release using the Chow technique: early clinical results

AOTT 2003; 37: 226-232
Read: 766 Downloads: 465 Published: 18 April 2021
Abstract

Objectives: We evaluated the clinical results of endoscopic carpal ligament release in patients with carpal tunnel syndrome.\nMethods: Twenty-six hands of 20 patients (16 females, 4 males; mean age 50 years; range 30 to 65 years) underwent endoscopic carpal ligament release according to the technique described by Chow. Clinical and electromyographic findings were compatible with carpal tunnel syndrome. The mean follow-up period was 13.2 months (range 3 to 28 months).\nResults: Clinical and electromyographic improvement was obtained in all patients. Complications included superficial wound infection in one patient and neuropraxia of the digital nerve in three patients. The mean time to return to work was 22.5 days. No incision-site pain or localized scar sensitivity were noted. Excellent or good results were achieved in 24 hands (92%). \nConclusion: With a good knowledge of endoscopic anatomy and adequate experience, endoscopic carpal ligament release is an appropriate alternative in the treatment of carpal tunnel syndrome, resulting in lower complication rates, early return to daily activities and work, and a lower morbidity.

Özet

Amaç: Karpal tünel sendromlu hastalarda endoskopik karpal tünel gevşetme cerrahisinin klinik sonuçları değerlendirildi.\nÇalışma planı: Yirmi hastanın (16 kadın, 4 erkek; ort yaş 50; dağılım 30-65) 26 eline Chow tarafından tanımlanan endoskopik karpal tünel gevşetme cerrahisi uygulandı. Hastaların klinik ve elektromiyografik değerlendirmeleri karpal tünel sendromu ile uyumlu idi. Hastalar ortalama 13.2 ay (dağılım 3-28 ay) süreyle izlendi.\nSonuçlar: Tüm olgularda klinik ve elektromiyografik düzelme sağlandı. Komplikasyon olarak, izlem sırasında bir olguda yüzeyel enfeksiyon, üç olguda digital sinir nöropraksisi gelişti. Hastalar ortalama 22.5 günde işlerine dönebildiler. Ameliyat yerinde insizyon ağrısı ve skar hassasiyeti görülmedi. Yirmi dört elde (%92) çok iyi ve iyi sonuç alındı. \nÇıkarımlar: Endoskopik karpal tünel gevşetme ameliyatı, iyi bir endoskopik anatomi ve yeterli tecrübe ile uygulandığında düşük komplikasyon oranı, günlük yaşantı ve işe erken dönüş ve daha az morbidite ile karpal tünel sendromu tedavisinde iyi bir seçenektir.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294