Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Evaluation of functional results in conservatively treated boxer s fractures

AOTT 2002; 36: 429-431
Read: 713 Downloads: 513 Published: 18 April 2021
Abstract

Objectives: The aim of this study was to evaluate the effect of dorsal angulations up to 30° on the grip strength in conservatively treated boxer’s fractures. Methods: The grip strength of 18 patients was evaluated with the Jamar dynamometer following conservative treatment for neck fractures of the fifth metacarpal. All the patients were males with a mean age of 30.5 years. The results were compared with those of intact hands and a control group of 18 subjects (mean age 31.2 years). The mean follow-up period was 20 months (range 4 to 48 months).\nResults: The mean dorsal angulations before and after closed reduction were 46 degrees (range 35°-55°) and 28 degrees (range 10°-30°), respectively. Compared to the grip strength of intact hands and controls, no statistically significant functional loss was found in conservatively treated hands (p>0.05). Conclusion: Since no significant functional loss occurs in the fifth metacarpal neck fractures having an angulation less than 30 degrees, the appropriate treatment seems to be conservative whenever this range of reduction is likely to be achieved.

Özet

Amaç: Beşinci metakarp boyun kırıklarında, 30 dereceye kadar olan dorsal açılanmaların elin kavrama kuvvetine olan etkisini değerlendirdik.\nÇalışma planı: Beşinci metakarp boyun kırığı belirlenen ve konservatif tedavi uygulanan 18 hastanın (tümü erkek; ort. yaş 30.5) kavrama kuvvetleri JAMAR el dinamometresi kullanılarak değerlendirildi. Bulunan değerler, hastaların sağlam ellerinin ve 18 kişilik (ort. yaş 31.2) kontrol grubunun kavrama kuvvetleri ile karşılaştırıldı. Hastaların ortalama takip süresi 20 ay (dağılım 4-48 ay) idi. Sonuçlar: Tedavi öncesinde ortalama 46° (dağılım 35°-55°) olan baş boyun açısı redüksiyon sonrasında ortalama 28° (dağılım 10°-30°) bulundu. Karşı el ve kontrol ellerin kavrama kuvvetleri ile karşılaştırıldığında, tedavi gören ellerin kavrama kuvvetinde istatistiksel olarak anlamlı bir fonksiyonel kaybın olmadığı görüldü (p>0.05). Çıkarımlar: Otuz derecenin altında açılanması olan beşinci metakarp kırıkları kavrama kuvveti bakımından önemli bir fonksiyonel kayba neden olmamaktadır. Kırıklar 30 derecenin altına indirilebiliyorsa konservatif tedavi uygulanmalıdır.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294