Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Evaluation of the severity in multiple injured patients

AOTT 1992; 26: 251-254
Read: 249 Downloads: 210 Published: 20 April 2021
Abstract

In this study, 28 multiply injured adults were evaluated by \"Modified Injury Severity Scale\" (MISS). Average MISS score was 28 ±10.5 (10-50). There was no mortality in 19 patient with MISS score 25 or less. The mortality and complications were 22.2% and 44.4% in 9 of the patients with MISS score than 25 respectively. The MISS score in mortality was 38 and 41. \"Modified Injury Severity Scale\" was found a practical tool to assess the severity of multiple injuries objectively and to provide facility in retrospective researchs and also to guide to take measures to decrease the mortality rate.

Özet

Mültipl travmalı 28 erişkin hasta, \"Modifiye Mültipl Yaralanma Skalası (MMYS) na göre değerlendirildi. MMYS ortalası 28±10.5 (10-50) olarak bulundu. MMYS skoru 25 ve altında olan 19 olguda mortalite yoktu. Bu olguların %36.8 inde komplikasyon gelişti. MMYS skoru 25 puanın üstünde olan 9 olguda mortalite %22.2 komplikasyon oranı %44.4 idi. Ölen olguların MMYS puam 38 ve 41 olarak bulundu. \"Modifiye Mültipl Yaralanma Skalası\", mültipl travmalı hastalarda yaralanma derecesinin objektif olarak belirlenmesi, retrospektif olarak araştırmalara kolaylık sağlaması, mortalite oranlarını düşürmek amacıyla alınacak önlemlere yol göstermesi bakımından kolay uygulanabilir bir yöntem olduğu düşünüldü.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294