Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Evaluation of traction therapy of femoral shaft fractures in childhood

AOTT 1993; 27: 45-46
Read: 570 Downloads: 411 Published: 20 April 2021
Abstract

163 femur shaft fractures which were treated by traction in Orthopaedia and Traumatology Department of Cumhuriyet University Medicaf Schoof were retrospectively evaluated Mean age was 5,9 year, mean following time of these cases was 6,5 months. Distributions of cases were 119 male (73%) and 44 female (27%). Fractures were anatomically located as 53 (33%) proximal 75 (46.0%) middle and 35 (21.5%) distal parts of femur and typically determined as 75 cases (46.0%) transversly, 54 cases (33.1%) oblique, 34 cases (20.9%) spirally. As the results of clinical and radiological evaluations, 5° angulation (64.4%) in 105 patient, 5°-15° angulation in 29 patients (17.8%), more than 15° angulation in 29 patients (17.8%) and also shortening to 2 cm in 23 patients (14.1%) was determined

Özet

Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı nda Ocak 1983-Haziran 1991 tarihleri arasında traksiyonla tedavi edilen 163 çocuk femur kırığı retrospektif olarak incelendi. Olguların ortalama takip süresi 6,5 ay olup, yaş ortalaması 5,9 idi. Etyolojide en sık nedenin trafik kazası olduğu görülürken, olguların dağılımı 119 erkek (%73), 44 kız (%27) şeklinde idi. Kırıklar anatomik bölgelere göre 53 (%32,5) proksimal, 75 (%46,0) orta, 35 (%21,5) distal, kırık tiplerine göre ise 75 olgu (%46,0) transvers, 54 olgu (%33,1) oblik ve 34 olgu (%20,9) spiral kırık olarak tesbit edildi. Klinik ve radyolojik değerlendirme sonuçlarına göre 105 olguda (%64,4) 5°ye kadar angulasyon, 29 olguda (% 17,8) 5°-15° angulasyon, 29 olguda (%17,8) 15° nin üzerinde angulasyon ve 23 olguda (%14,1) 2 cm’ye kadar kısalık saptandı.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294