Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Expanding nail or expanding femur An adverse event with the expandable intramedullary nail

AOTT 2010; 44: 166-168
DOI: 10.3944/AOTT.2010.2162
Read: 370 Downloads: 391 Published: 08 February 2020
Abstract

The expandable intramedullary nail is self-locking and has the advantage of reducing operating time and exposure to ionizing radiation. The nail is recommended for simple diaphyseal fractures involving the middle third of long bones, where the nail can bypass the fracture site by at least 5 cm. We encountered a unique complication with the expandable nail in a simple transverse shaft fracture at the junction of the middle and distal third of the left femur in an otherwise healthy 57-year-old man. The fracture was reduced and a 12-mm expandable nail was inserted. Following full expansion, intraoperative radiographs were obtained prior to closure. After six postoperative weeks, it was noted that the nail expanded the femoral canal, converting a simple fracture to a distally progressing comminuted fracture with a butterfly fragment. A review of the intraoperative radiographs showed slight widening of the medullary canal at the level of the fracture. As the alignment was satisfactory and callus was present, no further surgical intervention was considered. The patient was advised not to bear weight and was provided with a locked knee brace in extension to wear for six weeks. Radiographs at 12 weeks demonstrated good progress of healing with adequate callus and the patient was permitted to bear weight as tolerated and commence knee flexion. The fracture united satisfactorily at four months. This adverse experience emphasizes that caution should be exercised when expanding the nail, with close observation of the medullary canal diameter during the later stages of expansion.

Özet

Genişleyebilir intramedüller çivi kendi kendine kilitlenir ve ameliyat süresini ve iyonize radyasyona maruz kalmayı azaltması bakımından avantajlıdır. Çivi uzun kemiklerin orta üçte birlik kısmında oluşan basit diyafiz kırıkları için önerilmektedir; bu durumda kırık bölgesinden en az 5 cm içeri girebilir. Elli yedi yaşında, başka bir sağlık sorunu olmayan bir erkekte, sol femurun orta ve distal üçte birlik kısımlarının birleşim yerinde oluşan basit bir transvers cisim kırığının tedavisi için kullandığımız genişleyebilir çivinin yol açtığı nadir bir komplikasyonla karşılaştık. Kırığın yerleştirilmesinden sonra 12 mm’lik genişleyebilir çivi uygulandı. Genişleme tamamlandıktan sonra, yara kapatılmadan önce hastanın radyografik kontrolü yapıldı. Ameliyat sonrası altıncı haftada çivinin femur kanalını genişlettiği fark edildi; üstelik, basit bir kırık, distal yönde ilerleyen kelebek fragmanlı parçalı bir kırığa dönüşmüştü. Ameliyat sırasındaki radyografiler tekrar incelendiğinde, medüller kanalın kırık seviyesinde hafifçe genişlemiş olduğu görüldü. Kemik dizilimi tatmin edici olduğundan ve kallus oluşumu gözlendiğinden ek bir cerrahi girişim düşünülmedi. Hastaya kırık bacağına yük vermemesi söylendi ve altı hafta süresince ekstansiyonda kilitli diz breysi uygulandı. On ikinci haftada çekilen radyografide yeterli kallus oluşumu ile iyi bir iyileşme seyri gözlendi ve hastanın tolere edebileceği derecede yük vermesine ve diz fleksiyonuna izin verildi. Kırık dört ayda tatmin edici derecede kaynadı. Bu olumsuz deneyim, çiviyi genişletirken dikkat edilmesi ve genişletmenin ilerleyen aşamalarında medüller kanal çapının yakından takip edilmesi gerektiğini göstermiştir.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294