Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

External fixators and results applied in open tibial fractures

AOTT 1994; 28: 94-97
Read: 582 Downloads: 429 Published: 20 April 2021
Abstract

Although many different metods are recommended in the management of open tibial fractures, extemal fixators have gained popularity as a prefe\"ed method in the stabilization of such fractures. The external fixator (E. F.) we have applied is unilateral biplanar and more economic compared to others. We have given our approach to open tibial fractures and the use of E. F. We have applied E. F. to 75 patients suffering from open tibial fractures between the years 1989 to 1993 in Taksim Hospital of the Ministry of Health. Union has been succeeded in fractures of a1f patients and Chronic osteomyelitis has been witnsssed in ons patient. Pin-track infection was seen in 3 patients. No malunion or shortening was seen in any of the patients. We have compared our results with the literature and with the results of other alternative methods applied in similiar fractures in our clinic previously. As a results, positive results have been achieved with the proper application of the technique of this type of E. F. and problems that we have faced during other methods of treatment have diminished significantly.

Özet

Açık tibia kırıklarının tedavisinde bir çok farklt metod önerilmişse de, günümüzde eksternal fiksasyon bu tip kırıkların stabilizasyonunda tercih edilen bir metod olarak büyük popülarite kazanmıştır. Uyguladığımız eksternal fiksatör (E. F) unilateral çift planlt olup diğer örneklerine kıyasla ekonomiktir. Üçlü kelepçe sistemi ile iyi stabilizasyon sağlamaktadır. Kullandığımız E. F. ile açık tibia kırıklarına olan yaklaşımımız ve tedavis onuçlarını sunduk. Sağlık Bakanltğı T aksim Hastanesinde 1989-1993 yılları arasında açık tibia kırıklı 75 hastaya E. F. uyguladık. Tüm hastaların kırıklarında kaynama sağlanmış olup 1 hastada kronik osteomiyelit görülmüştür. 3 hastada ise pin-track infeksiyon görüldü. Hiçbir hastamızda malunion ve kısalık görülmedi. sonuçlarımızı literatürle ve kliniğimizde bu tip kırıklarda daha önceden uyguladımız diğer yöntemlerin sonuçlarıyla karşılaştırdık. Sonuç olarak, tekniğine uygun olarak tatbik edilmiş bu tip E. F. Ierle açık tibia kırıklarında çok iyi sonuçlar almış olup, diğer yöntemlerle tedavide karşılaştığımız sorunlar önemli ölçüde azalmıştır.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294