Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Factors that affect the morbidity in adult femoral shaft fractures

AOTT 1997; 31: 313-318
Read: 513 Downloads: 361 Published: 19 April 2021
Abstract

Fractures of the femoral shaft are among the most common fractures encountered in orthopedic practice. The purpose of this work is to discuss the factors affecting the morbidity, in 84 adult femoral shaft fractures, that were treated by plate-screw fixation and conventional intramedullary nailing techniques in the department of Orthopaedics and Trauma Surgery, in the last seven years. Patients were hospitalized for an average of 12±9 days. The average follow up period was 9 months. Clinical results were evaluated by using Denker scoring system. It was shown that shortening the hospitalization period reduces infection rate and makes the final outcome more predictable. As a conclusion, we suggest that early surgical fixation of these fractures (<12 hours), especially for the patients who have high ISS scores (³18), and rapid discharge from the hospital is the best way of treating this major trauma.

Özet

Femur cisim kırıktan ortopedik pratikle sık görülen kırıklardandır. Bu çalışmada son 7 yıllık dönemde plak vida veya klasik intrameduller çivileme ile kırık stabilizasyonları yapılan 84 erişkin femur cisim kırığında morbiditeyi etkileyen faktörler tartışıldı. Olguların hastanede yatış süresi ortalama olarak 12±9 gün, or-talama izlem süresi 9 aydır. Klinik sonuçlar \"Denker Skorlama Sistemi\" kullanılarak değerlendirildi. Hasta-nede yatış süresinin kısalması ile enfeksiyon olasalığının azaldığı ve klinik sonucun daha iyi olduğu bulundu. Sonuç olarak bu tip majör travmaların tedavisinde özellikle ISS u yüksek olan olgulardaki (?18) femur cisim kırığının erken dönemde cerrahi yöntemle fiksasyonunun yapılmasını (<12 saat) ve ameliyat sonrası müm-kün olan en erken süre içinde de olguların hastaneden taburcu edilmelerini önermekteyiz.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294