Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Familial congenital isolated anterior dislocations of both radial head

AOTT 1996; 30: 92-94
Read: 1273 Downloads: 387 Published: 19 April 2021
Abstract

Congenital dislocation of the radial head is a well recognized entity occurring as an isolated abnormality or in association with multiple syndromes. We described the bilateral deformity in a 20 years old boy and his mothers left elbow. We excised both radial heads and reviewed them 24 months later. Contrary to previously published data, excision of the radial head for congenital dislocation resulted in an increased range of motion.

Özet

Aynı ailenin iki kuşağında, radius basının familyal geçiş gösteren izole, konjenital, anteriora olan bilateral çıkığım tanımladık. Tanımlanan olgunun her iki dirseğinde ve annesinin sol dirseğinde radius basının anteriora çıkığı bulunmaktaydı. Hastanın beklentisi ve deforme olan dirseklerinin kozmetik görünümlerinin iyileştirilmesi amacı ile her iki radius başı 6 ay ara ile eksize edildi. Hasta 24 ay (2 yıl) takip edildi ve son kontrolünde, klasik bilgilerden farklı olarak: her iki dirseğin fleksiyon kapasitesinde ortalama 20 artış elde edildi, iki kuşaktaki ardışık herediter kalıtımı nedeni ile dünya literatüründe tanımlanmış olan nadir birkaç seriden biri olması nedeniyle olguları bildirmeyi uygun gördük.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294