Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Fate of abstracts presented at a National Turkish Orthopedics and Traumatology Congress: publication rates and consistency of abstracts compared with their subsequent fulltext publications

AOTT 2013; 47: 223-230
DOI: 10.3944/AOTT.2013.3073
Read: 492 Downloads: 416 Published: 07 February 2020
Abstract

Objective: The aim of this study was to evaluate the publication rates of full-text articles after presentation of abstracts at a Turkish National Orthopedics and Traumatology Congress, determine the time lag from the congress date to publication of full-text articles and assess the consistency between abstracts and the subsequent publications.\r\nMethods: All abstracts from the scientific program of the 20th Turkish National Orthopedics and Traumatology Congress (2007) were identified and computerized PubMed searches were conducted to determine whether an abstract had been followed by publication of a full-text article and key features were compared to evaluate their consistency. The time lag to publication and the impact factors of the journals where the articles were published were noted. \r\nResults: Of the 770 abstracts (264 oral, 506 poster presentations), 227 (29.5%) were followed by a full-text and 116 (44%) of the 264 oral and 111 (22%) of the 506 poster presentations were published. The mean time to publication was 14.9±16.075 (range: -33 to 55) months. Thirty-three (14.5%) were published prior to the presentation at the congress. The likelihood of publication decreased after the third year (26 of 227, 11.5%). A total of 182 (80.2%) articles showed inconsistencies with the abstract; 74 (32.6%) minor, 14 (6.2%) major, and 94 (41.4%) minor and major inconsistencies. The mean impact factor of the journals was 1.152±0.858. \r\nConclusion: The vast majority of abstracts presented at this congress were not followed by publication of a full-text article. Additionally, frequent inconsistencies between the final published article and the original abstract indicated the inadequacy of quality of reporting in abstracts.

Özet

Amaç: Bu çalışmanın amacı bir Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi’nde sunulan bildirilerin daha sonra makale olarak yayımlanma oranlarını incelemek, bildirilerin kongrede sunulduktan ne kadar süre sonra makale olarak yayımlandığını saptamak ve bildiri özetleri ile yayımlanmış makaleler arasındaki uyum düzeyini değerlendirmekti.\r\nÇalışma planı: 2007 yılında düzenlenen 20. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi bilimsel programında yer alan tüm bildiri özetleri tanımlandı. Bildirilerin makale olarak yayımlanıp yayımlanmadığını saptamak için bilgisayarlı PubMed taramaları yapıldı ve bildiri özeti ile yayımlanmış makale arasındaki uyumu değerlendirmek amacıyla bildiri özeti ve yayımlanmış makalenin temel özellikleri incelendi ve karşılaştırıldı. Makalelerin yayımlanmasına kadar geçen süre ile makalelerin yayımlanmış olduğu dergilerin etki katsayıları kaydedildi.\r\nBulgular: Yedi yüz yetmiş (264 sözel, 506 poster) bildiri özetinden 227’sinin (%29.5) tam metnine ulaşıldı; 264 sözel bildirinin 116’sının (%44) ve 506 poster bildirinin 111’inin (%22) makale olarak yayımlandığı saptandı. Makalelerin ortalama yayımlanma süresi 14.9±16.075 (dağılım: -33-55) ay olarak bulundu. Otuz üç makale (%14.5) kongreden önce yayımlanmıştı. Bildirilerin makale olarak yayımlanma olasılığı üçüncü yıldan sonra azalmaktaydı (227 makalenin 26’sı, %11.5). Makalelerin 182’si (%80.2) bildiri özetleri ile uyumsuzluk göstermekteydi. Makalelerin 74’ünde (%32.6) minör, 14’ünde (6.2%) majör, 94’ünde ise (%41.4) hem minör hem de majör uyumsuzluk vardı. Makalelerin yayımlanmış olduğu dergilerin ortalama etki katsayısı 1.152±0.858 idi. \r\nÇıkarımlar: Bu kongrede sunulan bildirilerin büyük çoğunluğu ilerleyen zamanlarda bir makale olarak yayımlanmamıştı ve bildiri özeti ile makale arasında sıkça görülen uyumsuzluklar bildiri özetlerinde bir nitelik yetersizliğine işaret etmekteydi.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294