Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Femoral and acetabular anteversion normal values of children in the group of aged between 1 and 6

AOTT 1996; 30: 113-115
Read: 1373 Downloads: 432 Published: 19 April 2021
Abstract

The aim of this study is to determine reference values in evaluating pathological femoral and acetabular anteversion angles in children aged 1-6 years. In this age group, 40 hips of 20 children were examined and the average value of femoral anteversion angle is found out as 25.5¡ (range 9¡-43¡) and the average value of acetabular anteversion angle as 12.4¡ (range 5¡ 18¡).

Özet

Çalışmamızda, 1-6 yaş çocuklarda femoral ve asetabular anteversiyonlar ölçülerek elde edilen ortalama değerlerin bu yaş grubu çocuklarda patolojik değişimlerin değerlendirilmesinde referans oluşturması amaçlandı. Bu yaş grubundaki 20 çocuğun 40 kalçası ölçülerek femoral anteversiyon ortalama değeri 25.5° (en düşük: 9°, en yüksek 43°). asetabular anteversiyon ortalama değeri ise 12.4° (en düşük: 5\", en yüksek: 18\") bulundu.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294