Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Femoral fracture healing and treatment in patients with head injuries

AOTT 1992; 26: 147-150
Read: 569 Downloads: 425 Published: 20 April 2021
Abstract

Callus formation and rate of union of the outcome of various types of treatment for femoral fracture has been determined in 23 fracture of 23 patients with associated head injuries and compared with that in a group of patients with similarly treated femoral fractures but without head injuries. Those with head injuries had excessive callus and united more rapidly than normal, and significantly increased callus and accelerated fracture union time in these patients were directly correlated. Open reduction and internal fixation proved attractive solution for femoral fractures in children with head injury.

Özet

Kafa travması geçirmiş ve çeşitli metodlarla tedavi edilmiş, 23 hastanın 23 femur kırığında gelişen kallus dokusu miktarı ve kırık kaynama süreleri bulundu. Çıkan sonuçlar kontrol grubu olarak alınan kafa travması geçirmemiş, benzer şekilde tedavi edilmiş, aynı yaş gruplarında bulunan 22 hastanın 23 femur kırığında gelişen kallus dokusu ve kırık kaynama süreleri ile mukayese edildi. Kafa travması geçiren olguların femur kırıklarında aşırı kallus dokusu gelişimi olduğu ve kırıklarının normalden daha kısa sürede kaynadığı bulundu. Ayrıca kafa travması geçiren çocukların femur kırıklarının tedavisinde açık redüksiyon ve internal tespitin seçkin bir tedavi biçimi olduğu sonucuna varıldı.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294