Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Flexionadductionexternal rotation method for shoulder dislocations

AOTT 2014; 48: 164-168
DOI: 10.3944/AOTT.2014.13.0028
Read: 1101 Downloads: 813 Published: 07 February 2020
Abstract

Objective: The aim of this prospective study was to assess the effectiveness of the flexion-adduction-external rotation method in the reduction of acute anterior shoulder dislocations.

Methods: The study included 128 patients (98 male, 30 female; mean age: 33, range: 19 to 81) with a history of acute anterior shoulder dislocation treated with the flexion-adduction-external rotation method. Neurovascular examination was performed before and after reduction. Reduction duration and patient responses regarding the reduction method were recorded.

Results: First-time dislocation occurred in 92 patients and recurrent dislocation in 36. 111 patients had subcoracoid dislocations and 17 subglenoid dislocations. Fracture of the greater tubercle was present in 13 patients. Reduction was achieved in the first attempt in 104 patients and in the second in 12 patients. Mean reduction time was under 1.5 (range: 0 to 5) minutes. Reduction was unsuccessful in 12 patients and reduction under general anesthesia was performed. No patients experienced neurovascular injury after reduction.

Conclusion: The forward flexion-adduction-external rotation method is an effective and comfortable reduction method for the treatment of shoulder dislocation or fracture-dislocation.

 

Özet

 

Amaç: Bu prospektif çalışmanın amacı, akut öne omuz çıkığının redüksiyonunda fleksiyon-addüksiyon-dış rotasyon yönteminin etkinliğini değerlendirmekti.

Çalışma planı: Akut öne omuz çıkığı tanısı sonrası fleksiyon-addüksiyon-dış rotasyon yöntemi ile tedavi edilen 128 hasta (98 erkek, 30 kadın; ortalama yaş: 33, dağılım: 19-81) çalışmaya alındı. Redüksiyon öncesi ve sonrası nörovasküler muayene yapıldı. Redüksiyon süresi ile hastaların redüksiyon yönteminin kalitesi ile verdikleri cevaplar kayıt altına alındı.

Bulgular: Doksan iki hastada ilk çıkık, 36 hastada ise tekrarlayan çıkık öyküsü vardı. Yüz on bir hastada subkorakoid ve 17 hastada subglenoid çıkık mevcuttu. On üç hastada ise tuberkulum majus kırığı saptandı. Yüz dört hasta ilk denemede, 12 hasta ikinci denemede redükte edilebildi. Hastalarda ortalama redüksiyon süresi ortalama 1.5 (dağılım: 0-5) dakika idi. Başarı sağlanamayan 12 hastaya genel anestezi altında redüksiyon yapıldı. Redüksiyon sonrası nörovasküler yaralanma gözlenmedi.

Çıkarımlar: Öne fleksiyon-addüksiyon-dış rotasyon yöntemi öne omuz çıkığı veya kırıklı çıkıkta etkili ve konforlu bir redüksiyon yöntemidir.

 

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294