Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Flexor tendoplasty with a tendon prosthesis for zone II flexor tendon injuries

AOTT 2003; 37: 374-378
Read: 728 Downloads: 420 Published: 15 April 2021
Abstract

Objectives: We evaluated two-staged flexor tendoplasty with tendon prosthesis in patients with flexor tendon injuries in which conventional tendon grafting would fail to yield an acceptable result.\nMethods: We performed flexor tendoplasty with tendon prosthesis in 37 hands of 31 patients (24 males, 7 females; mean age 23 years; range 4-46 years). Twenty-six patients had penetrating injuries, four had occupational injuries, and one patient had an electric burn. Preoperatively, all patients were evaluated according to the Boyes’ classification. At the first stage, a silicone prosthesis, 4-6 mm in diameter was placed according to the patient’s age and the recipient bed; after 3 to 5 months, silicone prosthesis was removed and flexor tendoplasty with a tendon graft was performed. The results were calculated according to the Strickland’s formula. The mean follow-up period after the second operation was 37 months (range 12-80 months).\nResults: The results were excellent in 11 hands (Strickland 75-100%), good in 15 hands (50-74%), moderate in nine hands (25-49%), and poor in two hands (0-24%), with a mean of 58%. Tenolysis was performed in seven patients at least four months after the second stage. Removal of the tendon prosthesis was required in one patient because of infection.\nConclusion: Satisfactory results can be obtained with two-staged flexor tendoplasty with a tendon prosthesis in patients with joint injuries restricting finger movements, digital nerve injuries causing trophic changes in the finger, and multiple tissue injuries.

Özet

Amaç: Fleksör tendon yaralanmalarında, konvansiyonel tendon greftlemesinin kabul edilebilir başarı sağlayamayacağı düşünülen olgularda, tendon protezi kullanılarak iki seanslı fleksör tendoplasti uygulamaları değerlendirildi. \nÇalışma planı: Fleksör tendon yaralanması nedeniyle 31 hastanın (24 erkek, 7 kadın; ort. yaş 23; dağılım 6-46) 37 elinde tendon protezi ile iki seanslı fleksör tendoplasti uygulandı. Yaralanma nedeni, 26 hastada kesici-delici alet, dört hastada iş kazası, bir hastada elektrik yanığı idi. Olgular ameliyat öncesinde Boyes’in tendon yaralanmaları sınıflandırmasına göre değerlendirildi. İlk seansta hastanın yaşına ve yatağın durumuna göre kalınlığı 4-6 mm arasında değişen silikon protez kullanıldı; 3-5 ay sonra protezler çıkarılarak tendon greftleri ile fleksör tendoplasti ameliyatları yapıldı. Sonuçlar Strickland formülü kullanılarak değerlendirildi. İkinci ameliyattan sonra ortalama izlem süresi 37 ay (dağılım 12-80 ay) idi.\nSonuçlar: On bir protez uygulamasında mükemmel (Strickland %75-100), 15 uygulamada iyi (%50-74), dokuz uygulamada orta (%25-49), iki uygulamada kötü (%0-24) sonuç alındı. Strickland ortalaması %58 bulundu. Yedi olguda, ikinci seanstan en az dört ay sonra tenoliz ameliyatı uygulandı. Bir olguda enfeksiyon nedeniyle tendon protezinin çıkartılması gerekti. \nÇıkarımlar: Parmak hareketlerini kısıtlayan eklem hasarı, parmakta trofik değişikliklere neden olan dijital sinir yaralanmaları ve multipl doku hasarının olduğu durumlarda, tendon protezi ile iki seanslı fleksör tendoplasti oldukça tatminkar sonuç sağlamaktadır.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294