Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Fracture of scapular body in a child Partial scapulothoracic dissociation A case report

AOTT 1998; 32: 256-259
Read: 115 Downloads: 91 Published: 19 April 2021
Abstract

Scapular fractures are rarely seen lesions and they are even rarely seen in children. Scapular fractures generally result from direct trauma. In the presence of scapular fractures pathologies involving other systems must be carefully looked for and mechanism of trauma must be meticiously assessed. In this study we present a greenstick type scapular body fracture with displacement and 90 degrees of angulation of lower pole of scapula from thoracic wall which we treated conservatively in a 7 years old male patient. For this fracture which we described it as partial scapulothoracic dissociation we performed closed reduction and applied Velpeau bandage under general anesthesia. Radiological and functional evaluation at one year was excellent. For scapular fractures need ed for surgical intervention is limited and results of conservative treatment are very satisfactory.

Özet

Skapula kırıkları nadir görülen lezyonlardır. Çocuklarda ise daha da nadir görülürler. Genellikle direk travma ile olan bu lezyonlarda başka sistemlere ait patolojiler dikkatle araştırılmalı, travma mekanizmasi dikkatle sorgulanmalıdır. Bu çalışmamada 7 yaşındaki erkek çocuğunda skapula cisminde yeşil ağaç tarzın-da kırığı olan, skapula alt köşesinin torakstan ayrılıp 90° açılandığı, konservatif yöntemle tedavi uyguladığımız olgumuz sunulmuştur. Parsiyel skapulotorasik dissostasyon olarak tanımladığımız bu olguda genel anestezi altında, kapalı repozisyon ve Velpeau bandajı uyguladık, l. yıldaki kontrolünde radyolojik ve fonksi-yonel değerlendirmemizde mükemmel sonuç elde ettik. Skupula cisim kırıklarında cerrahi endikasyon sınırlı-dır ve konservatif yöntemler ile elde edilen sonuçlar tatminkardır.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294