Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Gene therapy in sports medicine

AOTT 1997; 31: Supplement 502-505
Read: 567 Downloads: 432 Published: 19 April 2021
Abstract

Injured soft tissues trigger a cellular response which is necessary for recovery and regulated by specific proteins, namely growth factors like PDGF, TGF-B, BFGF, IGF-1 and BMP-2. Application of these factors via external route is not possible because of the very short half-life time. Thus, gene therapy with virus vectors is now being discussed to provide continuous growth factors. As briefly summarized in this review article experiments on animals and early results of clinical work and research demonstrate that it can be used in the treatment of sports injuries.

Özet

Yaralanmaya uğrayan yumuşak dokunun iyileşmesi için gerekli hücresel yanıtların herbirisi PDGF, TGF-B, bFGF, IGF-I, BMP-2 gibi. \"growth factor\" diye adlandırılan spesifik proteinler tarafından kontrol edilirler. Dışarıdan uygulanabilen bu faktörlerin yenilenme ömrü son derece kısa olduğu için viral taşıyıcı-larla, gen tedavisi gündeme gelmiştir. Gen tedavisinin en büyük etkinliği potansiyel olarak etkilenen dokulara sürekli growth faktör taşıyıcılarının verilmesidir. Bu derleme ile özetlendiği üzere hayvanlar üzerinde ya-pılan çalışmalar ve insan araştırmalarının ilk klinik sonuçları bu tekniğin spor yaralanmalarının tedavisinde kullanılabileceğini ortaya koymaktadır.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294