Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Girdlestone resection arthroplasty as a salvage procedure

AOTT 1999; 33: 62-67
Read: 382 Downloads: 224 Published: 19 April 2021
Abstract

Girdlestone’s resection arthroplasty was performed in 12 patients in our clinic for the loosening or infection which occurred following total hip arthroplasty operations.Three of the patients were male,9 female.The average age of the patients was 75.3 years (range, 40 to 83). Eight of these cases had infection and 4 of these cases had aseptic loosening.The average follow up was 46 months (range,22 to 92). In our final evaluation,although the pain almost allways was decreased , according to preoperative stage, ability of walking and activity were partially increased in all cases.Shortening of limb lengths were found between 3 and 11 cm.All patients needed some device for walking.According to our evaluation,Girdlestone’s procedure looks like an appropriate alternative in selected patients when severe complications of the revision arthroplasty were also considered.

Özet

Kliniğimizde 12 hastaya total kalça protezi sonrasında gevşeme veya infeksiyondan dolayı Girdlestone rezeksiyon artroplastisi yapılmıştır. Olguların 3 ü erkek, 9 u kadın idi. Tüm olguların yaş ortalaması 75.3 yıl (40-83) idi. Bu 12 ol-gunun 8 i infeksiyon 4 ü aseptik gevşeme olup, ortalama rakip süresi 46 ay (22-92) idi. Yaptığımız en son değerlendirmede ağrı hemen hemen tüm vakalarda azalmasına rağmen, yürüme ve aktivite seviyesinde ameliyat öncesi döneme göre kısmen artma olmustu. Ekstremite kısalığı ortalama 3 ile 11 cm arasında bulunmuştu. Tüm vakalarımız yürüme için desteğe ihtiyaç duymuşlardı. Değerlendirmelerimize göre, revizyon artroplastisinin ciddi komplikasyonları da göz önüne alındığında seçilmiş hastalarda Girdlestone işlemi uygun bir seçenek olarak görünmektedir.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294