Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Heterotopic bone formation following anterior cruciate ligament reconstruction with BPTB autograft

AOTT 2012; 46: 72-76
DOI: 10.3944/AOTT.2012.2529
Read: 467 Downloads: 433 Published: 07 February 2020
Abstract

In this study, we present a 36-year-old male patient who developed heterotopic ossification after anterior cruciate ligament (ACL) reconstruction performed using bone-patellar tendon-bone autograft harvested from the 1/3 middle part of the patellar tendon. This ossified part, which restricted range of motion of the affected knee, was excised surgically 1 year after diagnosis. Physical examination, conducted 36 months later, revealed the achievement of full range of motion without any complaints or recurrences. Heterotopic ossification following ACL reconstruction is a very rare complication, which should be removed with open surgery.

Özet

Bu çalışmada, patellar tendon orta 1/3 bölümünden alınan otogreft ile ön çapraz bağ (ÖÇB) rekonstrüksiyonu yapılan 36 yaşında erkek hastada gelişen heterotopik ossifikasyon sunulmuştur. Etkilenen dizde hareket kısıtlılığı yapan kemikleşen bölüm, tanı konulduktan bir yıl sonra eksize edildi. Otuz altı ay sonra yapılan fizik muayenesinde hastanın herhangi bir şikayeti ve nüks olmaksızın tam hareket açıklığının sağlandığı gözlendi. Ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu sonrası heterotopik ossifikasyon çok nadir görülen bir komplikasyondur ve açık cerrahi girişimlerle alınmalıdır.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294