Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

High tibial osteotomy

AOTT 1989; 23: 106-110
Read: 935 Downloads: 648
Abstract
We have revieved 16 knees of 13 patients who had been treated with high tibial osteotomy for gonarthrosis in Department of Orthopaedics and traumatology, Istanbul Faculty of Medicine between 1970 and 1987, and who were available for final follow-up we report the short-term and the long-term results. When the group with a follow-up of 9.6 years was compared to the one with 16.2 months follow-up, we observed that the initial satisfactory results coult not be maintained in %17.5 of the cases. Good results were associated with residual valgus angles of 7 degrees or more. This indicates the importance of valgus overcorrection during the procedure. As a result. We believe that High Tibial Osteotomy is still an altemative to endoprosthesis.
Özet
İstanbul Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı nda 1970-1987 yılları arasında gonanroz nedeniyle yüksek tibia osteotomisi yapılan ve yeterli takibi yapılabilen 13 hastanın 16 dizi erken ve geç sonuçları açısından değerlendirildi. Ortalma 9.6 yıl takip edilen hasta grubunda, ortalama 16.2 ay takip edilen gruba oranla %17.5 luk bir kötüleşme saptanmıştır. Özellikle iyi sonuç alınan vakalarda residüel valgus açısının 7° ve üzerinde olması, ameliyat sırasında yapılan aşırı valgus düzeltmesinin önemini ortaya koyması açısından çarpıcı bulunmuştur. Sonuç olarak yüksek tibia osteotomisinin diz endoprotezlerine alternatif bir ameliyat olma özelliğini hala koruduğu inancındayız.
Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294