Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Histologic and radiologic evaluation of meniscal healing following reconstruction of the anterior cruciate ligament: an experimental study

AOTT 2000; 34: 517-522
Read: 731 Downloads: 431 Published: 19 April 2021
Abstract

Objectives: A histologic and radiologic evaluation was made of sutured and unsutured peripheral meniscal healing following reconstruction of the anterior cruciate ligament (ACL).\nMethods: Eight sheep (16 knees) were randomly assigned to four groups. The anterior cruciate ligament was totally excised and peripheral longitudinal tears were created in the medial menisci of all animals. Reconstruction of ACL and repair of menisci were performed with sutures in eight right knees, whereas left knees were left without any treatment. Each group (n=2) of animals were sacrificed in the 1st, 2nd, 3rd, and 6th weeks after operation. Meniscal healing was evaluated both by magnetic resonance imaging and histologically.\nResults: Radiologically, contrast material infusion into the incised part of menisci was demonstrated in both study and control groups in the 1st and 2nd weeks of healing. However, no contrast material infusion was observed on the 3rd and 6th weeks of operation. Histologically, according to Henning criteria, menisci exhibited no (during 1st, 2nd, and 3rd weeks with >50% residual incision) or partial healing (in the 6th week with %10-50 residual incision). Complete healing with <10% residual incision did not occur.\nConclusion: The study suggests that meniscal healing shows no difference in ACL reconstructed knees with or without sutures. Since stability provided by the ACL reconstruction prevents additional complex ruptures and pathology, repair of the peripheral meniscus ruptures in ACL reconstructed knees seems to be of little value.

Özet

Amaç: Ön çapraz bağ (ÖÇB) rekonstrüskiyonu yapılan dizlerde menüsküs yırtıklarının iyileşmesi (tamir yapılan ve yapılmayan) histolojik ve radyolojik olarak incelendi.\nÇalışma planı: Sekiz koyun rastgele olarak dört gruba ayrılıp, ÖÇB hepsinde tamamen çıkartıldı ve medial menüsküs 1/3 periferal bölümde longitidunal yırtık oluşturuldu. Her iki dizde ÖÇB rekonstrüksiyonu yapılıp sağ dizlerde menüsküs yırtıkları sütüre edildi. Tamir sonrası 1, 2, 3 ve 6. haftalarda ikili gruplar halinde kesilen koyunların dizleri manyetik rezonans görüntüleme ile incelendi; ardından menüsküs iyileşmesi histolojik olarak değerlendirildi.\nSonuçlar: Manyetik rezonans görüntülemede birinci ve ikinci haftalarda hem kontrol hem de çalışma grubundaki menüsküslerde yırtık bölgesine kontrast madde geçişi gözlenirken, üçüncü ve altıncı haftalarda her iki grupta da geçiş gözlenmedi. Histolojik incelemelerde Henning kriterlerine göre bazı menüsküslerde iyileşmeme (1, 2 ve 3. haftalarda %50’den fazla rezidüel yarık) ve parsiyel iyileşme (6. hafta %10-50 arası rezidüel yarık) görülürken tam iyileşme (%10’dan az rezidüel yarık) hiçbir örnekte görülmedi.\nÇıkarımlar: Rekonstrüksiyon yapılan dizlerde, tamir edilen ve edilmeyen gruplarda menüsküs iyileşmesinin normal seyrinde devam etmesi ve ÖÇB’nin oluşturduğu stabilite nedeniyle, menüsküslerde liflenmeye ve kompleks yırtıklara rastlanmamış olması, ÖÇB rekonstrüksiyonlu dizlerde menüsküs tamirinin gereksiz olduğunu göstermektedir.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294