Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

How can we increase the fracture stability with unilateral external fixation unit What is the effect on the fracture side

AOTT 1993; 27: 110-114
Read: 620 Downloads: 438 Published: 20 April 2021
Abstract

Fracture healing is dependent not only on the fixation system. but also on the other equally important factors, such as fracture site stability and physiologic foading. The fracture side load distribution and fracture healing change by manupilation of the configuration of the unilateral external fixation. We compared quantitatively the fracture side load distribution by using compression plate and unilateral external fixator frame under different foading conditions. The correct unilateral external fixation configuration permits the load distribution similar to the distribution obtained for plate application under the partial weight-bearing condition

Özet

Kırık iyileşmesi. sadece kırık fiksasyonunun yöntemine değil buna eşdeğer olan. kırık uçlarının stabilizasyonuna ve fizyolojik yük dağılımı gibi diğer faktörlere de bağlıdır. Kırık uçlarındaki yük dağılımı ve kırık iyileşmesi unilateral eksternal fiksatörlerin konfigürasyanlarındaki küçük değişikliklerle kolayca değişebilmektedir. Değişik yüklenme koşullarında kompresyon plağı ve unilateral eksternal fiksatörün kırık uçlarındaki yük dağılımı kantitatif olarak karşılaştırıldı. Unilateral eksternal fiksatörün doğru kurulması ve kullanılması ile kırık uçlarında plaklı osteosentezdeki yük dağılımına en yakın değerler elde edilebilmiştir.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294