Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

How to avoid complications after surgery in children with cerebral palsy

AOTT 2009; 43: 102-105
DOI: 10.3944/AOTT.2009.102
Read: 672 Downloads: 652 Published: 08 February 2020
Abstract

The authors reviewed most common complications and the way to avoid problems in the surgical treatment of children with cerebral palsy, with a focus on making the proper diagnosis, age at the time of surgery, and approach to nonoperative and operative treatment.

Özet

Bu yazıda, beyin felçli çocukların tedavisinde en sık karşılaşılan komplikasyonlar ve cerrahi tedavide ortaya çıkabilecek sorunlardan kaçınma yolları gözden geçirildi. Bu hastalarda doğru tanı koyma, ameliyat yaşı ve ameliyatsız ve ameliyatla tedavilerin önemli noktaları üzerinde duruldu.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294