Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Hydatid Disease of Bone and Joint

AOTT 1983; 17: 17-26
Read: 830 Downloads: 564 Published: 13 April 2020
Abstract

5 coses of bone and ioint echinococcus diagnosed and treated in Istanbul Faculty af Medicine Clinics of Orthapaedi and Traumatology beıween 1974-1983 have been revieıwed and diff·iculties encountered in the diagnosis and treatment of the disease ha,ve been revaluated under the light of the pertinent literature.

Özet

İstanbul Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniğinde 1974-1983 yılları arasındaki 10 yılda teşhis ve tedavi edilen 5 kemik ve eklem kist hidntiği vakası gözden geçirilmiş, teşhis ve tedavideki güçlükler literatür ışığı altında değerlendirilmiştir.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294