Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Idiopathic calcinosis cutis a case report

AOTT 1993; 27: 208-209
Read: 353 Downloads: 239 Published: 20 April 2021
Abstract

Idiopathic calcinosis cutis is a rarely encounterer group among dermatological calcifications. Signs reminding of neither local tissue damage nor systemic metabolic defects can be found in regard of ethiology. The skin lesions in papuler, nodular or plaque forms may be sensitive and material in the form of while cream may fistule to the skin Sometimes. the material is infected (2).

Özet

Nedeni bilinmeyen deri kalsifikasyonu dermatolojik kalsifikasyonlar arasında nadir olarak görülür. Etiyolojik olarak sistemik metabolik bir hastalık ya da lokal doku harabiyetini düşündürecek bir olguya rastlanılmaz. Papüler, nodüler ya da plak şeklinde olan deri lezyonları hassas olabildiği gibi beyaz krem şeklinde bir akıntı ile cilde fistülize olabilir. Bazen enfekte olabilir (2).

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294