Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Immunological answer to the knee joint trauma

AOTT 1990; 24: Supplement 323-325
Read: 462
Abstract
In our research we have studied the effect of the trauma on the C3-C4, Ig A-Ig G-Ig M levels found in the synovial fluid of the knee joint. From the samples taken within the first 24 hours we have noted an increase in the Ig A and Ig G levels.\nAll the patients have been investigated in four groups (Ig A was 158. 75; IgG 7.63). Emergency treatment with arthroscopic washout in first 24 hours (Average of Synovial fluid). \nWhen emergency treatments and the samples of the synovial fluids after 80 days have been compared the results and the P values have been IgA 42. 75, (P
Özet
Çalışmamızda travmanın diz eklemi Sinovyal Sıvısında bulunan-Ç3-C4-lg A-Ig M seviyelerine etkisi araştırılmış, ilk 24 saatte alınan eklem mayilerinde Ig A ve Ig G düzeylerinde yükselme, süre ilerledikçe bu düzeylerde düşme saptanmıştır. Diz eklemi dokularında, travma ile oluşan permeabilite bozukluğu ve lenfatik drenaj gecikmesinin, histopatolojik değişikliklerle paralellik göstermekte olduğu kanısına varılmıştır.
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294