Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Indications and results of open reduction in supracondylar fractures of the humerus in children

AOTT 1992; 26: 105-107
Read: 134 Downloads: 112 Published: 20 April 2021
Abstract

Supracondylar fractures of the humerus in children are very important as regards to complications both functional and cosmetic Ieading to bad results. Having obtained acceptable and good functional results with closed reduction, many authors have preferred his type of treatment of these fractures (17, 20). However, primary open reduction is not a new method of treatment. Mac Lenan was the first author to recommend (22) and Holmberg was the first surgeon to popularize this method (18). In this article, we would Iike to present the results of the 38 humerus supracondylar fractures of the humerus in children which were primarly treated with reduction in Ankara Hospital Orthopedic Clinic between January 1986 and September 1990.

Özet

Suprakondiler humerus kırıkları, çocuklarda komplikasyonları nedeniyle önemli fonksiyonel ve kozmetik sorunlar yaratan bir patolojidir. Kapalı yöntemlerle makul ölçülerde iyi fonksiyonel sonuçlar elde edilmesi sonucu bu kırıklarda birçok otör konservatif tedaviye yönelmiştir (17-20). Buna karşılık açık redüksiyonun primer tedavi olarak önerilmesi yeni değildir. İlk olarak 1937 de Mac Lenan tarafından önerilmişti (22). Aynı cerrahi yaklaşım Holmberg tarafından başarı ile uygulanmıştır (18). Biz bu makalede Ankara Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği nde Ocak 1986-Eylül1990 tarihleri arasında 38 vakaya primer olarak uygulanan cerrahi tedaviyi retrospektif olarak değerlendirdik ve sonuçları vermek istiyoruz.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294