Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Injectable chondrocyte

AOTT 1998; 32: 159-162
Read: 712 Downloads: 494 Published: 19 April 2021
Abstract

Joint cartilage injury which affects many children and adults, involves the highly differantiated mature joint cartilage characterized by the lack of a vascular blood supply and little regeneration capacity. A newly developed method in the repair of osteochondral injuries on the femoro-tibial joint surface is autologous chondrocyte transplantation. Cells isolated from the patient can be proliferated in vitro and these cultured autologous chondrocytes can be transplanted into the defect site for the repair of the injured cartilage. In this study, we isolated the chondrocytes taken from tissue samples of human knee joint hyalin cartilage, proliferated those chondrocytes by using two different methods; a) tripsinization, b) scraping, and turned them into the injectable forms that can be used in autologous chondrocyte transplantation

Özet

Bir çok insanı etkileyen eklem hasarındaki temel sorun, yüksek oranda diferansiye olmuş, vasküler kan desteği eksik ve yalnızca sınırlı rejenerasyon kabiliyetine sahip olan erişkin eklem kıkırdağıdır. Femorotibial eklem yüzeyindeki osteokondral defektlerinin tamirinde son zamanlarda ilginin arttığı çok ümit verici bir yöntem ise orolog kondrosit transplantasyonudur. Hastanın kendisinden izole edilmiş hücreler, invitro olarak çoğaltılabilmekte ve elde edilen kültüre otolog kondrosiller, hastanın kaşarlanmış kıkırdağının tamiri için tekrar defektli bölgeye insplante edilmektedir. Biz bu çalışmamızda insan diz eklemi hiyalin kıkırdağından aldığımız doku örneklerinden izole ettiğimiz kondrositleri, monolayer kültür sistemi kullanarak çoğalttıktan sonra iki ayrı yöntem kullanarak (tripsinizasyon ve kazıma) otolog kondrosit transplantasyonunda kullanıla-cak enjektabıl forma getirdik.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294