Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Injury to the spinal cord without any radiographic abnormality in a child

AOTT 2002; 36: 268-272
Read: 659 Downloads: 420 Published: 19 April 2021
Abstract

Spinal cord injury without radiographic abnormalities (SCIWORA) is a diagnostic challenge most commonly encountered in pediatric patients. The unique hypermobility and ligamentous laxity of the pediatric bony cervical and thoracic spine may predispose to SCIWORA. A four-year-old girl was admitted for polytrauma. During monitorization deterioration in her neurological status was observed. Magnetic resonance imaging (MRI) showed an abnormal intensity in the spinal cord at the level of T11-L3, suggesting SCIWORA. We did not consider surgery and treated the patient with a conservative approach and rehabilitation program. The patient achieved a functional capacity sufficient to perform essential activities. A detailed neurologic examination should be undertaken particularly in polytrauma pediatric patients and MRI should be employed in suspected cases.

Özet

Radyografik bulgu olmaksızın spinal kord yaralanması (spinal cord injury without radiographic abnormalities-SCIWORA) tanısı çok zor olan, sıklıkla çocuklarda gözlenen bir patolojidir. Çocukların bağ yapısı gevşek olduğu için, özellikle servikal ve torakal vertebra düzeylerinde sık gözlenir. Hastanemiz acil servisine getirilen dört yaşındaki politravmalı kız çocuğun takibi sırasında nörolojik profilin değişmesi üzerine yapılan MRG incelemesi ile T11-L3 düzeyinde SCIWORA saptandı. Olgumuzda cerrahi bir yaklaşım düşünülmedi; rehabilitasyon programına alındı. Hastaya yürüme cihazı ile kendi ihtiyaçlarını görür bir fonksiyon kazandırıldı. Özellikle politravmalı çocuklarda, ciddi nörolojik takibin ve şüpheli her olguda manyetik rezonans görüntüleme (MRI) incelemesinin yapılması gerekir.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294