Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Intramedullary stabilization of pediatric diaphyseal femur fractures with elastic Ender nails

AOTT 2002; 36: 220-227
Read: 713 Downloads: 522 Published: 19 April 2021
Abstract

Objectives: We evaluated the results of intramedullary stabilization of pediatric diaphyseal femur fractures with elastic Ender nails.\nMethods: Twenty six children (19 boys, 7 girls, mean age 8.9 years, range 5.9 to 12.3 years) were stabilized with flexible intramedullary Ender nails placed by the retrograde technique. Nineteen were isolated femoral fractures. The fractures occurred in the middle third (n=18), distal third (n=5), and proximal third (n=3) of the femur. The mean follow-up was 22.3 months (range 8 to 47 months). Radiologically, anteroposterior and lateral radiographs were evaluated. To determine leg length discrepancy, 25 children had scanograms beyond 12 months. Clinically, the level of the hip and knee motion and walking patterns were evaluated.\nResults: Union was achieved in all patients within a mean of 6.6 weeks (range 5 to 12 weeks). Twenty four fractures healed with a normal anteroposterior alignment while two children had 5° varus and 7° valgus, respectively. Lateral radiographs showed an anterior angulation of 7° and a posterior angulation of 6° in two patients, respectively. The femur length remained equal to that of the contralateral side in 19 patients (76%), whereas it exceeded by a mean of 7 mm in four, and shortened by a mean of 6 mm in two children. All patients but one had a symmetric walking pattern. All children but one had a normal range of hip and knee motion. No instances were observed concerning delayed union, infection, nonunion, rod fractures, growth arrest, injury to the femoral epiphysis, or refractures after rod removal.\nConclusion: Intramedullary nailing with the use of elastic Ender nails provided effective fixation in the treatment of femoral shaft fractures in children 6 to 12 years of age.

Özet

Amaç: Çocuk femur diafiz kırıklarının elastik Ender çivileriyle intramedüller cerrahi stabilizasyonunun sonuçları değerlendirildi.\nÇalışma planı: Yirmi altı çocuktaki (19 erkek, 7 kız; ort. yaş 8.9; dağılım 5.9–12.3) femur diafiz kırığına retrograt olarak fleksibl Ender çivileri ile osteosentez yapıldı. On dokuz olguda izole femur diafiz kırıkları bulunurken, diğer olgular politravmatize idi. Kırık femur, üç olguda 1/3 proksimalde, beş olguda 1/3 distalde, 18 olguda 1/3 ortada idi. Ortalama 22.3 ay (dağılım 8-47 ay) izlenen olguların radyolojik değerlendirmesi ön-arka ve yan grafilerle yapıldı. Takip süresi bir yılın üzerinde olan 25 olguda, ortoröntgenografi ile ektremite boyları ölçüldü. Klinik olarak kalça ve diz hareketleri, yürüme şekilleri değerlendirildi.\nSonuçlar: Olguların hepsinde ortalama 6.6 haftada (dağılım 5-12 hafta) kaynama sağlandı. Yirmi dört olgu, radyolojik olarak ön-arka grafilere göre normal aksında iyileşirken, bir olgu 5° varus, bir olgu 7° valgusta iyileşti. Yan grafilere göre, bir olguda 7° öne, bir olguda 6° arkaya angulasyon vardı. On dokuz olguda (%76) femur, karşı taraf femuru ile eşit uzunlukta iken, dördünde (%16) ortalama 7 mm uzunluk, ikisinde (%8) ortalama 6 mm kısalık saptandı. Biri dışında bütün olgular simetrik adım atıyordu. Biri dışında hepsinde kalça ve diz hareket aralığı tam idi. Olguların hiçbirinde kaynama gecikmesi, enfeksiyon, kaynamama, çivi kırılması gözlenmedi. Hiçbir olguda büyüme potansiyelinin durması veya femur epifizlerinde hasar saptanmadı. Çivi çıkarılan olguların hiçbirinde kırık tekrarlamadı.\nÇıkarımlar: Elastik Ender çivileri ile intramedüller çivileme 6-12 yaş arası çocuklarda femur diafiz kırıklarının tedavisinde etkili bir fiksasyon yöntemidir.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294