Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Irreducible epiphyseal plate fracture of the distal ulna: A case report

AOTT 1997; 31: 47-48
Read: 335 Downloads: 256 Published: 19 April 2021
Abstract

Injuries to the distal ulnar epiphysis are unusual. The need for open reduction of a distal ulnar physeal injury is a rare phenomenon reported in a few cases in the literature. A 11 year-old girl fell, sustaining a torus fracture of the distal radius and a displaced type I physeal fracture of the distal ulna. Attempts to perform a closed reduction failed. At operation an interposed periosteum was found. Anatomic reduction was accomplished and stabilization was achieved by a Kirschner wire and a long arm cast. No complication occurred at 3 months follow-up.

Özet

Ön kol distal uç kırıkları çocuklarda sık görülen lezyonlar olmakla birlikte, ulna dıştal uç epifizyolizleri seyrek görülen travmalardır. Özellikle kapalı redaksiyon ile redükte edilemeyen ulna distal epifizyolizleri literatürde ol-gu sunumu olarak bildirilmiş ve yumuşak doku interpozisyonlarına dikkat çekilmiştir. Sunduğumuz 11 yaşındaki olguda radius distal uç torus tarzı fraktürü ulna distal uç tip l epifizyolizi tespit ettik. Kapalı yöntemler başarılı olmayınca açık redüksiyon uygulandı ve stabilizasyon 1 adet Kirschner teli ve dirsek üstü sirküler alçı ile sağ-landı. 3 aylık takip sonrasında herhangi bir komplikasyon gözlenmedi.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294