Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Is there a correlation between severity of trauma and serum trace element levels

AOTT 2006; 40: 140-143
Read: 587 Downloads: 460 Published: 14 April 2021
Abstract

Objectives: Trace elements zinc and copper are effective in wound and fracture healing. In this prospective study, correlations between mangled extremity severity score (MESS) and mangled extremity syndrome index (MESI) and serum zinc and copper levels were investigated in trauma patients.\nMethods: Seventeen trauma patients (11 females, 6 males; mean age 41.6 years; range 11 to 73 years) were evaluated with respect to MESS and MESI scores. On the seventh day of trauma, serum samples were obtained to determine zinc and copper levels by atomic absorption spectrophotometry.\nResults: Serum levels of zinc and copper showed significant negative correlations with both MESS (r=-0.65 and r=-0.76, respectively) and MESI (r=-0.83 and r=-0.77, respectively) scores (p<0.05).\nConclusion: The severity of trauma is associated with significant decreases in serum levels of trace elements. Thus, trace element supplementation may be an important aspect of treatment in trauma patients.

Özet

Amaç: Eser elementlerden çinko ve bakır, yara ve kırık iyileşmesinde etkilidir. Bu çalışmada, travma hastalarında MESS (mangled extremity severity score) ve MESI (mangled extremity syndrome index) ile serum çinko ve bakır düzeyleri arasındaki bağıntı ileriye dönük olarak araştırıldı.\nÇalışma planı: On yedi travma hastasının (11 kadın, 6 erkek; ort. yaş 41.6; dağılım 11-73) MESS ve MESI skorları hesaplandı. Travmanın yedinci gününde kan alınarak elde edilen serumlarda çinko ve bakır düzeyleri ölçüldü. Eser elementlerin ölçümünde atomik absorpsiyon spektrofotometresi kullanıldı.\nSonuçlar: Serum çinko ve bakır düzeyleri ile MESS (sırasıyla r=-0.65 ve r=-0.76) ve MESI (sırasıyla r=-0.83 ve r=-0.77) skorları arasında anlamlı derecede negatif korelasyon bulundu (p<0.05).\nÇıkarımlar: Travmanın şiddeti arttıkça serum eser element düzeyi düşmektedir. Travma hastalarının tedavisinde eser element replasmanı yapılması tedavinin önemli bir bölümünü oluşturur.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294