Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Ischemic gangrene of the newborn

AOTT 2000; 34: 204-207
Read: 551 Downloads: 396 Published: 19 April 2021
Abstract

Vascular insufficiency and ischemic gangrene of the extremity is a rare, but serious complication seen in newborns. We present a newborn who developed ischemic gangrene of the left lower extremity due to prematurity, umbilical artery catheterization and septicemia, requiring a below knee amputation. Inadequate initial management, parental neglect and delayed diagnosis were other contributing factors for the undesirable outcome. Recognition of predisposing factors and identification of the high risk neonates are the major prerequisites for either appropriate measures or a successful outcome. In case of failure despite all supportive measures and proper management, amputation should be delayed until a clear demarcation has occurred. During surgery, the adjacent proximal physis should be preserved.

Özet

Arteryel kanlanmanın yetersizliği sonucunda ekstremitenin iskemik kangreni yenidoğanlarda nadir görülen ancak ciddi bir komplikasyondur. Erken doğum ve umbilikal arter kateterizasyonu sonrasında yenidoğan bir kız çocuğun sol alt ekstremitesinde gelişen iskemik kangren diz altı amputasyonla tedavi edildi. Erken dönemdeki tanı ve tedavi yaklaşımının yetersizliği, aile bireylerinin ihmali ve geç tanı gibi etkenler de kötü sonuca katkıda bulunmuştur. Predispozan etkenlerin bilinmesi ve yüksek risk içeren yenidoğanların belirlenmesi önlemlerin alınabilmesi ya da tedavinin iyi sonuçlanması için önkoşuldur. Uygun yaklaşım ve destek tedavisine karşın başarısız kalındığında, amputasyon olabildiğince ve temiz bir demarkasyon hattı belirene kadar geciktirilmeli; cerrahide proksimal fiz korunmalıdır.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294