Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Isolated severance of the intrinsic motor branch of the ulnar nerve caused by stab injuries to the hand:a report of three cases

AOTT 2007; 41: 249-252
Read: 705 Downloads: 775 Published: 08 March 2020
Abstract

Laceration of the deep intrinsic motor branch of the ulnar nerve below the Guyon canal is rarely seen in penetrating injuries of the hand. We report three patients (1 woman, 2 men) who underwent microsurgical repair for isolated injuries to the motor nerve branch of the ulnar nerve due to penetrating injuries to the hypothenar area of the hand. Two patients had normal sensation. All the patients had intrinsic muscle paralysis and claw deformity of some fingers, with significantly weakened grip and pinch strengths. Exploration showed isolated severance of the deep intrinsic motor branch of the ulnar nerve. One patient underwent end-to-end repair with epiperineural suture technique. Two patients required bridging with a sural nerve graft from the leg for 2-cm and 4-cm gaps, respectively, that occurred following nerve excision. During the follow-up period, grip and pinch strengths of all the patients approximated to the values of the normal side. Intrinsic muscle function and abduction and adduction of fingers recovered in two patients, whereas in one patient finger adduction was not reversible and claw deformity persisted in one finger even after two years.

Özet

Delici yaralanmalar sonrasında oluşan ulnar sinirin Guyon kanalının distalindeki izole derin intrinsik motor dal kesileri oldukça nadir görülen yaralanmalardır. Bu yazıda elde hipotenar bölgede delici cisimler ile oluşan izole motor dal kesisi nedeniyle ameliyat edilen üç hasta (1 kadın, 2 erkek) sunuldu. İki hastada duyu muayenesi normaldi. Üç hastada da parmaklarda pençeleşme ve intrinsik kas paralizisi vardı. Kavrama ve çimdik (pinch) güçleri büyük ölçüde azalmıştı. Eksplorasyonda ulnar sinirin derin motor dalının kesilmiş olduğu görüldü. Bir hastada epiperinöral teknikle uç-uca mikrocerrahi onarım yapıldı. İki hastada sinir eksizyonu sonucunda oluşan 2 cm ve 4 cm’lik açıklıklar bacaktan alınan sural sinir grefti ile kapatıldı. Takip döneminde tüm hastalarda kavrama ve çimdik güçleri normal ele yaklaşmıştı. İki hastada intrinsik kas fonksiyonunda ve parmakların abdüksiyon ve adduksiyonlarında dönüş sağlandı. Bir hastada ise ikinci yıl sonunda bile parmak adduksiyon fonksiyonunda dönüş sağlanmadı; bir parmakta pençeleşme devam etmekteydi.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294