Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Kirner s deformity

AOTT 1996; 30: 97-99
Keywords : Kimer's deformity
Read: 1423 Downloads: 424 Published: 19 April 2021
Abstract

In 1927, Kirner described a bilateral condition affecting the little finger which was characterized by rather severe volar radial curving of the distal phalanx. Since then approximately 40 additional cases, have been described in the literature. The purpose of this paper is to call attention to the disorder, and describe surgically corrected second case in the literature.

Özet

Elin beşinci parmağının, distal falanksının volere ve radiale doğru açılanması ile karakterize deformiteyi ilk olarak 1927 yılında Kirner tanımlamıştır. Şimdiye kadar tanımlanan toplam 40 kadar olgunun (1, 3, 5, 6), sadece 1 tanesi yerli literatüre aittir (1). Tedavi ettiğimiz bu nadir görülen deformiteyi, cerrahi korreksiyonu yapılmış uluslararası literatürde ikinci olgu olması nedenı ile bildirmeyi uygun gördük.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294