Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Knowledge and attitude of nursing and midwifery college students on developmental dysplasia of the hip

AOTT 2006; 40: 377-383
Read: 860 Downloads: 437 Published: 14 April 2021
Abstract

Objectives: It is of special importance to educate families and health care providers, in particular midwives and nurses who are in close and frequent contact with families, for the prevention and early diagnosis of developmental dysplasia of the hip (DDH). A knowledge and attitude study was conducted concerning DDH among students of Nursing and Midwifery College of Kahramanmaraş Sütçü İmam University.\nMethods: A structured form was prepared consisting of 28 statements about medical and practical knowledge and traditional attitudes with regard to DDH and was administered to 232 voluntary students before and after an educational session of 60 minutes by a specialist in orthopedics. Prior to the study, the students of grade I and II had not received any theoretical or practical lectures about DDH, which were included in the curriculum of grades III and IV.\nResults: The knowledge of the students about risk factors and prevention strategies for DDH was of a moderate level. They were not sufficiently furnished with information about traditional attitudes and applications that predispose infants to DDH. The mean test scores before and after training were 51.52±13.90 and 87.86±5.90, respectively (p=0.000). Compared to grade III and IV students, grade I students performed significantly less in the former test (p=0.00); however, the scores of the latter test did not differ significantly between the grades (p>0.05).\nConclusion: The curriculum during the license education of midwives and nurses should include essential information on traditional attitudes. With sufficient knowledge and application skills, midwives and nurses may play an important role in the primary and secondary prevention of DDH in our country.

Özet

Amaç: Gelişimsel kalça displazisinin (GKD) önlenmesi ve erken tanısında, ailenin ve aile ile yakın ve sık ilişki içinde olan sağlık ekibinin, özellikle ebe ve hemşirelerin eğitimi önemlidir. Bu çalışmada, üniversitemiz Sağlık Yüksekokulu Ebelik ve Hemşirelik Bölümü öğrencileri arasında GKD ile ilgili bilgi ve tutumun değerlendirilmesi amaçlandı.\nÇalışma planı: Öğrencilere GKD konusunda genel bilgiler içeren bir eğitim verilmesi planlanarak, GKD ile ilgili tıbbi, uygulamaya dayalı ve geleneksel bilgi ve tutum içeren 28 ifadeden oluşan bir form hazırlandı. Bu form, gönüllü 232 öğrenciye, bir ortopedi uzmanı tarafından verilen 60 dakikalık eğitim öncesinde ve sonrasında uygulandı. Çalışmadan önce, 3. ve 4. sınıf öğrencileri GKD konusunda teorik ve uygulama dersleri almışlardı; 1. ve 2. sınıf öğrencileri ise konuyla ilgili ders görmemişti.\nSonuçlar: Öğrencilerin GKD konusunda risk faktörleri ve önleme stratejileri ile ilgili bilgileri orta düzeydeydi; yanlış geleneksel uygulamalar konusunda bilinmesi gereken temel bilgi ve kavramlara sahip olmadıkları görüldü. Birinci testteki ortalama puan 51.52±13.90 iken, eğitimden sonra ikinci test puanı 87.86±5.90 idi (p=0.000). Birinci testte 1. sınıf öğrencilerinin puanı 3. ve 4. sınıflardan anlamlı farklılık gösterirken (p=0.00), ikinci test puanlarında sınıflara göre anlamlı farklılık yoktu (p>0.05). \nÇıkarımlar: Ebe ve hemşirelerin lisans eğitimi sırasında özellikle geleneksel tutumlar konusunda gerekli bilgiler eğitim programında yer almalıdır. Yeterli bilgi ve uygulama yeteneğine sahip hemşire ve ebeler ülkemizde GKD’nin önlenmesinde önemli rol oynayabilirler.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294