Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica
Abstract

Objectives: We evaluated the results of arthroscopic or open anterior acromioplasty after a mean follow-up of two years in the treatment of impingement syndrome.\nMethods: The study included 145 patients who underwent anterior acromioplasty through open surgery (90 patients; mean age 56 years; range 36 to 70 years) or arthroscopic surgery (55 patients; mean age 49 years; range 32 to 58 years). Comparisons were made between both groups with regard to preoperative and postoperative Constant scores, activity, pain, range of motion, and strength scores, and durations for postoperative pain, hospital stay, and return to work. The mean follow-up was 24 months (range 12 to 60 months) for both groups. \nResults: The mean Constant scores increased from preoperative 32.6 to postoperative 80.5 and from 25.5 to 83.1 with open and arthroscopic surgery, respectively. No significant differences were found between the two groups with regard to pre- and postoperative Constant scores, activity, pain, range of motion, and strength scores (p>0.05). However, patients who underwent arthroscopic surgery exhibited shorter durations in the following: hospital stay (1.36 vs 1.72 days), delay in return to work (9 vs 16 days), and postoperative pain (6 vs 8 weeks) (p<0.05). According to subjective patient evaluations, arthroscopic results were good or excellent in 47 patients (85.5%), satisfactory in six patients (10.9%), and poor in two patients (4.6%); open surgery results were good or excellent in 76 patients (84.4%), satisfactory in 10 patients (11%), and poor in four patients (4.6%).\nConclusion: Both treatment options seem to be equally effective in the treatment of impingement syndrome in the absence of rotator cuff tears.

Özet

Amaç: Subakromiyal sıkışma sendromu nedeniyle artroskopik veya açık anterior akromiyoplasti uygulanan hastalarda ortalama iki yıllık izlem sonuçları değerlendirildi.\nÇalışma planı: Subakromiyal sıkışma sendromu tanısı konan 145 hasta ameliyat edildi. Doksan hastaya (ort. yaş 56; dağılım 36-70) açık, 55 hastaya (ort. yaş 49; dağılım 32-58) artroskopik anterior akromiyoplasti uygulandı. Hastalar Constant omuz skorlamasıyla değerlendirildi. Ameliyat öncesi ve sonrası Constant skorları, aktivite, ağrı, hareket açıklığı ve güç skorları; ameliyat sonrası ağrı, hastanede yatış ve işe dönüş süreleri karşılaştırıldı. Ortalama izlem süresi iki grupta da 24 ay (dağılım 12-60 ay) idi.\nSonuçlar: Açık cerrahi grubundaki hastaların ameliyat öncesinde 32.6 olan ortalama Constant skoru ameliyattan sonra 80.5’e; artroskopi grubunda 25.5’ten 83.1’e yükseldi. Ameliyat öncesi ve sonrası değerlendirmelerde gruplar arasında Constant skoru, aktivite, ağrı, ROM ve güç skorları bakımından anlamlı farklılık bulunmadı (p>0.05). Artroskopi ve açık cerrahi gruplarında hastanede yatış (sırasıyla 1.36 ve 1.72 gün), işe başlama (sırasıyla 9 ve 16 gün) ve ameliyat sonrası ağrı (sırasıyla 6 ve 8 hafta) süreleri anlamlı farklılık gösterdi (p<0.05). Subjektif hasta değerlendirmesine göre, artroskopi grubundaki 47 hastada (%85.5) iyi-mükemmel, altı hastada (%10.9) tatmin edici, iki hastada (%4.6) kötü; açık cerrahi grubunda 76 hastada (%84.4) iyi, 10 hastada (%11) tatmin edici, dört hastada (% 4.4) kötü sonuç sonuç elde edildi. \nÇıkarımlar: Her iki yöntemin, rotator kılıfta yırtık olmayan ancak sıkışma sendromu görülen hastalar için başarılı tedavi seçenekleri olduğu sonucuna varıldı.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294