Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Lateral release for patellofemoral problems and our results

AOTT 1995; 29: Supplement 426-428
Read: 735 Downloads: 467 Published: 20 April 2021
Abstract

We applied Iateral release in 57 patients having patellofemoral problems with different causes in the Istanbul University Istanbul Faculty of Medicine, Department of Orthopaedics and Traumatology, between December 1983-March 1995. The procedures were applied subcutaneously with open mini-insicion in 11 patients and intraaticularly with arthroscopy in 46 patients. Mean follow-up was 3.5 years. Patients were evaluated according to modified Lysholm scoring system and 65% excellent, very good and good result were obtained. In different Iiteratures, 7 -17% complication rates were given, so Iateral release is not an innocent procedure. Lateral release applied for anterior knee pain of very carefully choosen cases shows very dramatic improvement.

Özet

istanbul Üniversitesi, istanbul Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı nda Aralık 1983-Mart 1995 tarihleri arasında çeşitli nedenlere bağlı patellofemoral sorurunu olan 57 hastaya Iateral gevşetme girişimi uygulandı. İşlem 11 vakada açık mini insizyon ile subkutan ve 46 vakada artroskopik teknikle intraatiküler yapıldı. Ortalama takip süresi 3.5 yıl olan hastalarımızda sonuçlar modifiye Lysholm skorlama sistemine göre değerlendirildi. Buna göre mükemmel, çok iyi ve iyi sonuçlar ortalama % 65 olarak bulundu. Değişik Iiteratürlerde ortalama % 7 -17 arasında komplikasyon oranları belirtilen Iateral gevşetme işlemi, masum bir girişim değildir. Ancak, çok iyi seçilmiş hastalarda dizönü ağrısı için dramatlk iyileşme sağlamaktadır.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294