Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Locked posterior dislocation of the hip: a case report

AOTT 2007; 41: Supplement 155-158
Read: 637 Downloads: 703 Published: 08 March 2020
Abstract

Impaction fractures of the femoral head occurring after anterior or posterior hip dislocations are well described. However, locked posterior hip dislocation resulting in sinking of the posterior acetabular rim into the femoral head has hitherto been undescribed. A 26-year-old male patient presented with complaints of severe pain in the left thigh and marked limitation in the movements of the left hip two weeks after an in-car crash. He could only walk with crutches. Shortly after the accident, he was examined at another center with physical examination and plain radiographies and was given bed rest and medications for pain relief. Computed tomography demonstrated the locked posterior hip by the impact of the posterior acetabular rim against the femoral head. At surgery, the posterior acetabular rim was embedded in the anteromedial surface of the femoral head resulting in an osteochondral impaction fracture with a penetration depth of 12 mm. Due to wide destruction to the cartilage surface, an uncemented bipolar hemiarthroplasty was performed. After 28 months of follow-up, he had no complaints and hip movements were painless with full range of motion.

Özet

Öne veya arkaya kalça çıkıklarında femur başında görülen çarpmaya ve vurmaya bağlı kırıklar oldukça iyi tanımlanmıştır. Ancak, asetabulum arka kenarının femur başı içerisine gömülmesiyle sonuçlanan kilitli arkaya kalça çıkığı daha önce tanımlanmamıştır. İki hafta önce araç içi trafik kazası geçiren 26 yaşında erkek hasta, sol kasık bölgesindeki sürekli ağrı ve sol kalça hareketlerinde belirgin hareket kısıtlılığı nedeniyle başvurdu. Hasta, koltuk değnekleri yardımıyla yürüyebiliyordu. Hasta, yaralanmadan hemen sonra başka bir merkezde fizik muayene ve düz grafilerle değerlendirilmiş, yatak istirahati önerisiyle ve analjezik verilerek evine gönderilmişti. Bilgisayarlı tomografide, asetabulum arka kenarının femur başına çarpmasıyla oluşan kilitlenme görüldü. Cerrahi girişim sırasında asetabulum arka kenarının femur başı ön-iç yüzeyinde kama şeklinde ve 12 mm derinliğinde bir çukur açarak gömüldüğü görüldü. Hastaya, kıkırdak yüzeyde oluşan geniş harabiyet nedeniyle çimentosuz double-cup (bipolar) parsiyel protez uygulandı. Yirmi sekiz ay sonraki kontrolünde, hastanın yakınması yoktu ve kalça hareketleri ağrısız, hareket açıklığı tam idi.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294