Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Longterm results of early primary repair of flexor pollicis longus tendon injuries

AOTT 2004; 38: 50-53
Read: 719 Downloads: 771 Published: 08 March 2020
Abstract

Objectives: We evaluated the long-term results of early primary repair of flexor pollicis longus (FPL) tendon injuries with the modified Kessler method and circumferential sutures.\nMethods: Thirty patients (10 females, 20 males; mean age 26 years; range 4 to 52 years) were treated primarily with end-to-end anastomosis for FPL tendon injuries at the level of zone I to IV. Injuries were in the left thumb in 16 patients and in the right thumb in 14 patients. They were localized in zone I in one patient, zone II in 15 patients, zone III in nine patients, and zone IV in five patents. Twenty-five patients were treated within the first few hours after injury, while five patients were treated within a period ranging from 1 to 34 days. Associated digital artery and nerve injuries in 23 patients were treated during the same session. A rehabilitation program was implemented according to the modified Duran method. Functional evaluations were made according to the Buck-Gramcko system. The mean follow-up was 34 months (range 5 to 71 months).\nResults: Functional results were excellent in 17 patients (56.6%), good in five patients (16.6%), fair in five patients (16.6%), and poor in three patients (9.9%). Excellent and good results accounted for 73.3% and 88.8% in zone II and zone III injuries, respectively. No significant differences existed between functional results obtained from patients with and without associated neurovascular injuries.\nConclusions: Early primary end-to-end repair followed by an appropriate rehabilitation program yields very good functional results in patients with FPL tendon injuries, whether or not they are associated with neurovascular injuries.

Özet

Amaç: Modifiye Kessler yöntemi ve çevresel epitenon dikişle erken dönemde primer olarak onarılan izole fleksör pollisis longus (FPL) tendon yaralanmalarının uzun dönem sonuçları değerlendirildi.\nÇalışma planı: Otuz hastanın (10 kadın, 20 erkek; ort. yaş 26; dağılım 4-52) başparmağı, ilk dört zone’da FPL tendon kesisi nedeniyle primer uç-uca onarım tekniğiyle tedavi edildi. On altı olguda sol, 14’ünde sağ başparmakta tendon kesisi vardı. Yaralanma yeri bir başparmakta zone I, 15’inde zone II, dokuzunda zone III, beşinde zone IV idi. Yirmi beş hastaya yaralanmadan sonraki birkaç saat içinde, beşine ise 1-34 gün içinde müdahale edildi. Yirmi üç başparmakta tendon kesisine eşlik eden arter ve sinir yaralanmaları aynı seansta tamir edildi. Hastalara modifiye Duran yöntemine göre rehabilitasyon programı uygulandı. Fonksiyonel değerlendirme Buck-Gramcko sistemine göre yapıldı. Ortalama izlem süresi 34 ay (dağılım 5-71 ay) idi.\nSonuçlar: Buck-Gramcko sistemine göre yapılan değerlendirmede, 17 başparmakta (%56.6) mükemmel, beş başparmakta (%16.6) iyi, beş başparmakta (%16.6) orta, üç başparmakta (%9.9) kötü sonuç elde edildi. İkinci zone’da mükemmel ve iyi sonuç %73.3, üçüncü zone’da %88.8 oldu. Yalnızca FPL tendon kesisi olan hastalarla, tendon kesisine damar ve sinir yaralanmasının eşlik ettiği hastalar arasında fonksiyonel bakımdan bir fark bulunmadı.\nÇıkarımlar: Başparmak FPL tendon kesilerinin, eşlik eden damar ve sinir yaralanmalarıyla birlikte erken dönemde primer uç-uca tamir edilmesi ve özenli rehabilitasyonuyla çok iyi fonksiyonel sonuçlar elde edilmektedir.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294