Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Measurement of ACL length by MRI

AOTT 1998; 32: Supplement 389-391
Read: 150 Downloads: 110 Published: 19 April 2021
Abstract

Bone-patellar tendon-bone and hamstring tendon autografts are the most commonly used grafts in anterior cruciate ligament (ACL) reconstruction. Hamstring tendons are becoming more popular in recent years. With the new fixation methods like Endobutton, it is possible to use hamstring tendons more economically in ACL reconstruction. At this stage we must know the minimum graft length that we need. Minimum graft length is, 1.5 cm for femoral and tibial tunnels plus the length of the graft in the joint. Based on this knowledge in an attempt to evaluate the mean ACL length in our population, 50 young adults (age range 20 and 35) underwent MRI examination for measurement of the length of their ACL. Mean ACL length was found as 34.02 mm (SD: 2.37) in these 50 adults. Our results indicated that at least 6.4 cm graft was necessary in ACL reconstruction including femoral and tibal tunnels and, the graft length in joint. When it is considered that hamstring tendons are generally recommended to be used in 4 folds in ACL reconstruction, the minimum harvested hamstring tendon length must be 25.6 cm. This length is important to decide whether to use semitendinosus tendon alone or with the combination of gracilis tendon in ACL reconstruction.

Özet

Günümüzde ön çapraz bağ cerrahisinde en çok kemik-patellar tendon-kemik ve hamstring tendon otogreftleri kullanılmaktadır. Hamstring tendonlarının greft olarak kullanımı son yıllarda giderek artmaktadır. Endobutton gibi yeni tespit yöntemlerinin kullanılmasi ile hamstring tendonlarından daha ekonomik olarak yararlanmak mümkündür. Bu aşamada kullanılacak greft materyalinin minimum boyunun ne olması gerektiği bilinmelidir. Kullanılacak greftin minimum boyu femoral ve tibial tünellerde en az 1.5 er cm ve greftin eklem içerisindeki uzunluğu kadar olmalıdır. Bu bilgiler ışığında toplumumuzdaki genç yetişkinlerde ortalama ÖÇB uzunluğu konusunda fikir sahibi olmak amacı ile 50 genç yetişkinde MRG görüntüleme tekniği kullanarak ÖÇB uzunluk ölçümü yapıldı. Elli olgunun değerlendirilmesinde ÖÇB ortalama uzunluğu 34.02 mm (SD: 2.37) olarak tespit edildi. Femoral ve tibial tünellerde göz önüne alındığında 3.4 cm lik bir ÖÇB uzunlugunda, kullanılması gereken minimum greft boyu 64 cm dır. Hamstring tendonlarının genellikle 4 kat kullanıldı-ğı hatırlanırsa yeterli uzunlukta greft elde edebilmek için en az 25.6 cm lik bir tendona ihtiyacımız vardır. Bu ölçünün bilinmesi semitendinosus tendonunun yalnız başına ya da grasilis tendonu ile beraber kullanımı konusunda karar vermek için gereklidir.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294