Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Medial subtalar dislocation

AOTT 1995; 29: 29-31
Read: 242 Downloads: 195 Published: 20 April 2021
Abstract

Between 1988 and 1992, three patients with medial subtalar dislocations were treated. The average follow up time was 36.3 months (13-73 mo.). Two of them were men and one was open dislocation. They were immediately reducted under general anaesthesia and immobilized with below knee cast for six-eight weeks. There were no neurological complications. The bone scans of the two patients showed increased density.

Özet

Subtalar çıkıklar seyrek görülen yaralanmalardandır. 1988-1992 yılları arasında 3 medial subtalar çıkıklı hasta ortalama 36.3 ay (13-73 ay) izlendi. Olgulardan biri kadın, ikisi erkekti. Genel anestezi altında repozisyondan sonra, açık subtalar çıkıklı hasta 8 hafta, diğer iki kapalı subtalar çıkıklı hastalar ise 6 hafta dizaltı alçı ile tespit edildiler. Bir yıl izlenen hastanın subtalar hareketlerinde çok az kısıtlılık gelişti. İki yıl izlenen hastada hareket ile ortaya çıkan ağrı yakınması vardı. Direkt radyografi normal görünmekle birlikte sintigrafide talus ile uyulu tutulum vardı. Açık subtalar çıkıklı hastada 6. yıl sonunda hareket ile ağrı subtalar dejeneratif artroz ve talar aseptik nekrozu saptandı. Norolojik komplikasyon görülmedi.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294