Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Mosaicplasty procedure and fascia lata grafting method for the treatment of isolated osteochondral lesions Experimental study in sheep

AOTT 1998; 32: 219-225
Read: 637 Downloads: 469 Published: 19 April 2021
Abstract

Articular cartilage has a limited capacity for repair.We investigated the effect of mosaieplasty and fascia lata grafting method on the healing of full-thickness osteochondral defects in adult Turkish(Karaman) sheep.Double defects,ten milimeters wide by ten milimeters deeps,were created in the medial and lateral condyles of the right femur in twenty sheep. The defects were either left empty on left knees medial condyl,filled with fascia lata grafting tecnique on the right knees lateral condyles or filled with mosaieplasty on the medial condyls of the right knees. The animals were killed at two,four,six or twelve months and the repair tissue were examined arthroscopically, radiologically, macroscopically and evaluated with use of a grading scale by macroscopically described by O Driscoll. Treatment with mosaieplasty accelerated the formation of new subchondral bone and improve the histological apperance of overlying articuler cartilage.At twelve months the apperance of the repair cartilage was nearly normal adjecent cartilage and a new tidemark usually had formed between repair cartilage and underlying subchondral bone. The total healing were significantly better for the defects treated with mosaieplasty than for the treated with fascia lata grafts at all time-points.The untreated defects demonstrated minimum healing capacity with investigating methods. We described the capacity of mosaieplasty to accelerate the healing of full- thickness defects of articular cartilage and to improve the histological appearance and macroscopical characteristics of the repair cartilage.These improvements were evident as long as twelve months postoperatively in adult sheep.Because of the technical simplicity of mosaieplasty compared other soft tissue grafts and other technical demanding techniques and because of the improvement in healing afforded by mosaieplasty, the use of this grafts to influence the healing of defects of articular cartilage should be investigated further.

Özet

Bu deneysel çalışmada koyun dizlerinin sağ femur kondillerinin medial ve lateral eklem yüzlerinin, yük gören alanlarında osteokondral defektler oluşturuldu. Medial femur kondilindeki defektler mozaikplasti (ostekondral greft adaları) yöntemi ile lateral femur kondili ise fasya lata grefti ile tamir edildi. Çalışmada kul-anılan erişkin 20 adet koyun beşerli dört grup olacak şekilde hazırlandı. Koyunlar iki, dört, altı ve onikinci aylarda sakrifiye edildiler. Tüm dizler artroskopik, magnetik rezonans görüntüleme, makroskopik ve histopatolojik olarak incelendiler. Bu çalışmanın amacı izole full-thickness (tam kat) osteokondral defektlerinin onarımında, fasya lata şerit greft dokusunun ve otolog osteokondral kıkırdak greftinin tamir kapasitesini araştırmak ve bu amaçla kullanılan artroskopi, MRG, histoloji yöntemlerinin etkinliğini araştırmak olmuştur. Deney verileri incelendiğinde MRG incelemenin, artroskopik inceleme kadar doğru sonuç verdiği anlaşılmıştır. Tamir kapasitesi olarak osteokondral greft naklinin (mozaikplasti), fasya lata greftine göre daha hızlı, daha sağlam ve histolojik olarak hiyalin kıkırdağa daha yakın doku oluşturduğu görüldü. İkinci ayda fasya lata grefti hala yumuşak iken, dördüncü ve altıncı ayda istenen sertliğe ulaşmış ancak doku kalitesi olarak fibröz kartilaj yapısında olduğu saptanmıştır. Histopatolojik incelemede kondrosit aktivitesi mozaikplasti yapılan alanda yüksek iken, fasya lata greft sahasında yüzeyin granulasyon dokusu ile örtüldügü, altta yaygın hyalin kıkırdak alanlarının bulunduğu ve çoğunlukla lenfosit ve plazma hücrelerinin (iltihabı hücre) infiltrasyonu izlenmektedir. İstatistiksel olarak mozaikplasti grubu ile fasya lata grubu arasında her dönem için anlamlı fark bulunmuştur (p<0.05). Çalışmanın kontrol grubunu koyunların sol dizlerinin, medial kondillerinde oluşturulup; tedavi edilmeden bırakılan defektlerin takipleri oluşturmuştur. Eklem hastalıkları içinde önemli yer tutan osteokondral lezyonların tedavisi tartışmalı olup, pek çok alternatif denenmektedir. Bu çalışmada fasya lata ve osteokondral greft nakli yöntemi ile tedavi edilen lezyonlann artroskopik, radyolojik ve histolojik incelemeleri yapılmış ve sonuçlar literatür bilgisi altında tartışılmıştır.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294