Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

New three dimensional unilateral external fixator

AOTT 1993; 27: 118-121
Read: 647 Downloads: 448 Published: 20 April 2021
Abstract

Many different external fixator desings have been developed. But most of the unilateral external fixator devices have unadequated for correction of the bone fragment positions and stabilization. We designed a new three dimensional unilateral fixator which easily allows antero-posterior, medio-lateral and rotation-motion This would give us a good reposition and lixation. We can correct the position of the bone with three dimension. This lecture contains detailed description of the techniques and their results it contains detailed data on the theory, design and application of the new three dimensional unilateral external fixator.

Özet

Son yıllarda birçok değişik eksternal fiksatör tasarlanıp geliştirilmiştir. Fakat unilateral eksternal fiksatör cihazlarından çoğu kırık fragmanlarına pozisyon vermede, stabilizasyonda ve redüksiyonlarında yetersiz kalmıştır. Bizim geliştirdiğimiz üç boyutlu eksternal fiksatörümüzle kırık fragmanlarına antero-posterior, medio-lateral ve rotasyonal yönde istenen düzeltmeler ve pozisyonlar kolayca sağlanabilmektedir. Bu bizlere iyi bir repozisyon ve fiksasyon üstünlüğü sağlamaktadır. Yayınımızla yeni eksternal fiksatörümüzün teorik ve teknik üstünlükleri ile biomekanik özellikleri anlatılmaktadır.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294