Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Onebone forearm operation for defective ulna osteomyelitis: a case report

AOTT 2003; 37: 70-72
Read: 771 Downloads: 548 Published: 18 April 2021
Abstract

A four-year-old boy with forearm instability secondary to defective ulna osteomyelitis underwent one-bone forearm operation in neutral supination-pronation position. A year after the operation, shortening (3 cm) of the forearm was detected. Radiographs showed delayed union; however, a stable and functional forearm was obtained. The patient was able to use his fingers.

Özet

Defektif ulna osteomiyelitine bağlı sağ önkol instabilitesi saptanan dört yaşındaki erkek hastaya, nötral supinasyon-pronasyonda önkola tek kemik ameliyatı yapıldı. Ameliyattan bir yıl sonra, sağ önkolda 3 cm kısalık saptandı; radyolojik olarak kaynama gecikmesi görülmekle birlikte önkolun stabilitesi ve fonksiyonu yeterli bulundu. Hasta parmaklarını kullanabiliyordu.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294