Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Open reduction and internal fixation in treatment of pilon tibial fractures

AOTT 1994; 28: 87-89
Read: 729 Downloads: 430 Published: 20 April 2021
Abstract

Pilon fractures are the most serious fractures among the ankle fractures and generally occur after high energy trauma. The main goalfor the treatment of these fractures is to obtain a good functioned ankle joint as in all intraarticular fractures by achieving anatomicalreduction and fulljoint restoration. We evaluated 26 .cases with 28 pilon fractures hospitalized and treated at our Orthopaedie and Traumatology Clinic at Ministery of Health Kartal Training and Research Hospitalunder the light of fiterature between March 1989- March 1993. lt was concluded that Open Reduction-lnt8rnal Fixation is one of the best treatment.

Özet

Pilon kırıklarının ayak bileği ekleminin en ciddi yaralanmaları arasında olup genellikle yüksek enerjili travma neticesinde meydana gelirler. Bu kırıkların tedavisinde asıl amaç, tüm eklemiçi kırıklarının tedavilerinde olduğu gibi, anatomik redüksiyon ve tam eklem restorasyonunu sağlayarak fonksiyonel bir ayak bileği elde etmektir.Sağlık Bakanlığı Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji-2 Kliniğinde Mart 1989 Mart 1993 tarihleri arasında yatırılarak tedavi edilen ve yeterli takibi yapılabilen 26 hastanın 28 pilon kırığı ı literetür ışığında değerlendirildi. Açık redüks;yon ve internal fiksasyonun seçkin bir tedavi yöntemi olduğu sonucuna varıldı.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294