Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Operative treatment of the achill tendon ruptures

AOTT 1995; 29: 32-36
Keywords : Achilles tendon
Read: 1411 Downloads: 471 Published: 20 April 2021
Abstract

Between 1985 and 1993, 16 tendon calcaneus ruptures were treated surgically. The average follow-up time was 30 months (6-65 month). Most of the injuries were athletic injuries. 81% of patients were neglected cases and 75% of them had already gone clinics because of their complaints. 3 of the patients did not come to the follow-up examinations. According to Hooker classification, the result of the 10 patients was excellent, 2 were good and 1 was poor. Particularly in athletes and young people, the rupture of tendon calcaneus must be treated surgically.

Özet

1985-1993 yılları arasında 16 aşil tendon rüptürlü hasta cerrahi olarak tedavi edildi. Hastalarımız ortalama 30 ay (6-65 ay) izlendi. Hastaların çoğunda spor yaralanmaları sonucu şikayetler başlamıştır. Vakaların %81 i gecikmiş olgulardır ve bunlarda, %75 i sağlık kuruluşlarına başvurdukları halde tanı konulamamıştır. Üç hastamız takibe gelmedi. 13 hasta, Hooker sınıflamasına göre 10 u çok iyi, 2 si iyi ve 1 i kötü olarak değerlendirildi. Özellikle sporcularda ve gençlerde akut, kronik aşil tendon rüptürlerinin cerrahi tedavisi sonuçları olumludur.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294