Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Osteoid osteoma of the coronoid process causing flexion contracture of the elbow

AOTT 2009; 43: 373-375
DOI: 10.3944/AOTT.2009.373
Read: 1139 Downloads: 930 Published: 08 February 2020
Abstract

Osteoid osteoma is one of the benign osteoblastic lesions that causes chronic pain. Diagnosis may be delayed in juxta-articular lesions in which characteristic radiographic findings may not be present, resulting in limited joint motion. A 23-year-old patient presented with a complaint of pain in the right elbow of one-year history. He sought medical treatment at another center and was prescribed non-steroidal anti-inflammatory treatment that resulted in significant pain relief; however, limitations of elbow motion ensued. On physical examination, there was pain in the antecubital part of the right elbow on palpation and a flexion contracture of 30 degrees. Findings of computed tomography and magnetic resonance imaging were consistent with osteoid osteoma. The lesion was excised and postoperative controls showed no flexion contracture.

Özet

Osteoid osteoma kronik ağrı ile seyreden selim osteoblastik lezyonlardandır. Eklem çevresinde yerleşim gösteren ve klasik radyografik görünümün olmadığı olgularda tanı gecikebilir ve eklem hareket kısıtlılığı ortaya çıkabilir. Yirmi üç yaşında erkek hasta sağ dirsekte yaklaşık bir yıldır var olan ağrı yakınmasıyla başvurdu. Daha önce başka bir merkeze başvuran hastaya verilen non-steroid antienflamatuvar ilaçla ağrının belirgin şekilde azaldığı, ancak zamanla dirsek hareketlerinde kısıtlılık başladığı öğrenildi. Fizik muayenede, sağ dirsek antekubital bölgede palpasyonla ağrı ve 30º fleksiyon kontraktürü saptandı. Bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans incelemeleri sonrasında hastaya osteoid osteoma tanısı kondu. Lezyon eksizyonla çıkarıldı. Ameliyat sonrasında fleksiyon kontraktürünün düzeldiği görüldü.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294