Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Osteometry of the femora in Turkish individuals: a morphometric study in 114 cadaveric femora as an anatomic basis of femoral component design

AOTT 2007; 41: 64-68
Read: 954 Downloads: 790 Published: 08 March 2020
Abstract

Objectives: Clinical and experimental studies of total hip arthroplasty have demonstrated that a close geometric fit between the femoral component and supporting bone is essential for durable implant fixation. Long-term success of total hip prostheses depends on appreciation of the proximal femur anatomy and identification of mean reference values of critical landmarks. Current data on dimensions of prostheses and implantation are based on osteometric measurements of the femora in Western populations. This study was designed to evaluate osteometric features of femora in Turkish individuals and to establish a national database for future studies.\r\nMethods: We conducted morphometric measurements of proximal femoral anatomy and its angular configuration on conventional radiograms of 114 cadaveric adult femora of Turkish individuals who did not have any developmental bone abnormality. Measurements were made according to the parameters defined by Noble et al. For comparison, we used morphometric data reported on Western populations by the same investigators.\r\nResults: Several femoral features were found to be different in Turkish individuals. Although femur head size and offset were similar to Western values, Turkish subjects had a higher femoral head due to valgus position of the femoral head-neck angle, a narrower proximal femoral metaphysis, and a narrower medullary canal with a longer isthmic segment.\r\nConclusion: Our data revealed diverse features of femoral geometry in Turkish individuals compared to Western populations. These differences should be taken into account in the design and development of hip prostheses.

Özet

Amaç: Total kalça artroplastisi konusunda yapılan klinik ve deneysel çalışmalar uzun dönemde implant fiksasyonu için protez ve kemik arasında iyi bir geometrik uyum olması gerektiğini göstermiştir. Total kalça protezlerinin uzun dönemdeki başarısı için proksimal femur anatomisinin iyi bilinmesi ve kritik noktalarda ortalama değerlerinin tanımlanması gerekir. Literatürde protez boylarına ve implantasyonuna ait sayısal bilgiler Batı toplumlarına ait bireylerin femurlarının osteometrik çalışmalarına dayanmaktadır. Bu çalışmada Türk toplumunda femur osteometrisi incelendi ve gelecek çalışmalara veritabanı oluşturulması amaçlandı.\r\nÇalışma planı: Bilinen gelişimsel bir kemik hastalığı olmayan 114 kadavra erişkin femurunda konvansiyonel radyografik yöntemlerle proksimal femur anatomisi ve açısal yapısı ile ilgili morfometrik ölçümler yapıldı. Ölçümler Noble ve ark. tarafından geliştirilmiş yönteme göre yapıldı. Karşılaştırma için, Noble ve ark.nın Batı toplumu için bildirdikleri morfometrik veriler kullanıldı.\r\nSonuçlar: Türk toplumundaki bireylerin femurlarında bazı özelliklerin farklı olduğu görüldü. Baş büyüklüğü ve offseti karşılaştırılan verilerle benzer olmakla beraber, baş-boyun açısındaki valgus pozisyonuna bağlı olarak Türklerde femur başı daha yüksek yerleşimli bulundu. Proksimal femoral metafiz daha dar idi. Distalde, istmik segmentin daha dar ve daha uzun olduğu dikkat çekti.\r\nÇıkarımlar: Türk toplumunda femoral geometri Batı toplumlarına ait değerlerden farklılık göstermektedir. Total kalça protezi tasarım ve uygulamasında bu özelliklerin dikkate alınması gerektiği kanısındayız.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294