Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Paralytic vertebral column

AOTT 1970; 6: 3-16
Read: 566 Downloads: 410
Abstract
The muscles which stabilize the vertebral column are reviewed in the light of functional anatomy. The changes in vertebral column in cases of flaccid muscle paralysis are studied.
Özet
Bel kemiğini oynatan ve stabilitesini temin eden adeleler fonksiyonel anatomi yönünden gözden geçirildi. Bu adalelerin felçlerinde bel kemiğinde görülecek değişiklikler incelendi.
Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294